logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Program rozvoje kultury a Koncepce rozvoje galerijní činnosti

Publikováno 20.7.2017

Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020 Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020 schválilo Zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením 782/2014 - ZM 32 ze dne 26. 6. 2014. Schválený Program rozvoje kultury si klade za cíl vytvořit organizační a finanční podmínky pro koncepční rozvoj kultury ve střednědobém časovém horizontu. Východiskem pro tvorbu „Programu“ byl Program rozvoje města Hranic pro období 2012 – 2020. Koncepci rozvoje galerijní činnosti schválila Rada města Hranic usnesením 2451/2014 - RM 77 ze dne 18. 8. 2014.
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies