logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Protipovodňová ochrana na řece Bečvě - pořízení čerpadel

Publikováno 26.6.2023

Projekt " Protipovodňová ochrana na řece Bečvě – pořízení čerpadel" je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

Předmětem projektu je dodávka a montáž 7 kusů čerpadel do třech objektů čerpacích stanic v ulici Kropáčova, Přísady a Čs. legií v Hranicích.

Kanalizace povrchových dešťových vod byla do nedávna gravitačně svedena do řeky Bečvy bez jakýchkoliv protipovodňových opatření. V případě zvýšení hladiny v řece docházelo ke zpětnému proudění do kanalizace a ohrožení přilehlých ulic včetně níže položené zástavby. Důvodem realizace těchto opatření je tedy především ochránit občany města Hranice.

V rámci rekonstrukce těchto protipovodňových opatření byly vybudovány 3 nové čerpací stanice na ulici Kropáčova, Přísady a Čs. legií. Čerpací stanice tvoří hradidlová šachta, hradidlo slouží pro ruční uzavření gravitačního odtoku do řeky v případě, že řeka dosáhne I. povodňového stupně, případně dle pokynů povodňové komise v souladu s Provozním řádem komory. Uzavřením hradítka se aktivuje automatický provoz nově osazených čerpadel, která budou zajištovat přečerpávání přitékající dešťové vody do řeky.

Na dno hradidlové komory v ulici Kropáčova a v ulici Přísady budou osazena v každé čerpací stanici 2 ponorná kalová čerpadla a na dno hradidlové komory ul. Čs. legií budou osazena 3 ponorná kalová čerpadla.

 

Rozpočtové náklady projektu                                                                       5 081 298,20 Kč

Získaná dotace Olomouckého kraje                                                             1 000 000,00 Kč

Podíl města                                                                                                   4 081 298,20 Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies