logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Regenerace panelového sídliště - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa

Publikováno 14.11.2017

Projekt zahrnuje poslední třetí etapu regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi, v rámci které dojde k vybudování nové cyklostezky, k rekonstrukci a vybudování nových chodníků, k vybudování nového dětského hřiště, doplnění městského mobiliáře včetně veřejného osvětlení, úpravě a doplnění veřejné zeleně a úpravě kontejnerových stání.

Panelové sídliště Galašova je situováno na levém břehu řeky Veličky v bezprostřední návaznosti na historické centrum města. Dle schváleného územního plánu je daná lokalita řešena jako stabilizovaná plocha pro bydlení. Řešení regenerace sídliště je plně v souladu s územní projektovou dokumentací. Regenerace panelového sídliště upravuje veřejné plochy a začleňuje do nich funkce související s bydlením. Stavba regenerace panelového sídliště zásadně změní funkční uspořádání ploch v centrální zóně sídliště. Změna se týká zejména umístění kontejnérů na domovní odpad, nová místa na biologicky rozložitelný komunální odpad. K zásadní změně dojde v umístění a počtu parkovacích stání. Stavba bude probíhat za provozu. Projekt předpokládá výstavbu po dílčích etapách stavebních objektech.

Třetí etapa projektu na regeneraci sídliště Galašova a Na Hrázi bude realizována na parcelách č. 437/1, 437/2, 437/3, 437/4 a 2334/22 v k.ú. Hranice. Projekt navazuje na již dvě zrealizované etapy, kdy první byla ukončena v roce 2010 a druhá v roce 2012, obě za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Součástí III. etapy je:                                                                                                    

  • vybudování nové cyklostezky,
  • úprava stávajícího parkoviště a vybudování nového parkoviště a parkovacích stání,
  • rekonstrukce a vybudování nových chodníků,
  • vybudování nového dětského hřiště,
  • doplnění městského mobiliáře včetně veřejného osvětlení,
  • úprava a doplnění veřejné zeleně,
  • úprava kontejnerových stání.

Rozpočet projektu v roce 2015      

Zdroje financování Podíl v Kč Podíl v %
Podíl města 9.730.809,- 71
Dotace 4.000.000,- 29
Celkové náklady 13.730.809,- 100

 Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015" a v případě získání dotace, bude projekt zrealizován do konce roku 2015.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies