logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 2. etapa, 1. část

Publikováno 15.9.2020

„Na tento projekt jsou použity finanční prostředky z dotačního programu na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích poskytnuté Státním fondem podpory investic."

 

Projekt „Regenerace panelového sídliště Struhlovsko – 2. etapa, 1. část“ je lokalizován v západní části sídliště Struhlovsko, tato etapa navazuje na již zrealizovanou regeneraci 1. etapy. Tato etapa řeší rekonstrukci stávajících vozovek, parkování pro větší část celého sídliště a rekonstrukci autobusové zastávky a rekonstrukci pěších komunikací a vybudování nového chodníku. Dále projekt zahrnuje rozšíření kontejnerových stání na domovní odpad, také bylo doplněno veřejné osvětlení. Výsadba nových stromů, výsadba keřů, stávající trávník bude revitalizován. V místech, kde jsou terénní úpravy bude vysazen nový trávník. Veškeré úpravy jsou navrženy tak, aby zajišťovaly přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Předmětná část (2. etapa, 1. část), řeší dopravu v klidu i MHD pro sídliště jako celek. Je navržena úprava točny pro autobusy MHD včetně související zeleně a mobiliáře. Dále úpravu stávajících zpevněných ploch určených pro parkování rezidentů za účelem zvýšení jejich kapacity a doplnění ploch pro parkování zcela nových, nové zasakovací žlaby. Oproti jiným etapám tato část nezahrnuje mobiliář pro volnočasové aktivity (např. dětská hřiště), neboť ta jsou situována v jiných částech sídliště.

 

ROZPOČET PROJEKTU:

Celkové způsobilé výdaje:  13.238.386,- Kč

Dotace SFPI:                         6.000.000,- Kč

Podíl města Hranice:             7.238.386,- Kč

 

Datum zahájení realizace projektu: 8. 3. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 4. 8. 2021

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies