logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Regenerace sídliště Nová

Publikováno 4.8.2017

Regenerace panelového sídliště Nová II. etapa. Jedná se o regeneraci jižní části sídliště, která je volným pokračováním a současně dokončením celé regenerace sídliště.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 17. října 2016 v rámci programu Podpora bydlení podprogram 117D06200 „Regenerace sídlišť“ pro rok 2017. Podprogram je určen na regeneraci sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. V rámci tohoto podprogramu bude výše poskytnuté dotace na regeneraci jednoho sídliště max. 4 mil. Kč a zároveň maximálně 70 % celkových nákladů.

Jedná se o regeneraci jižní části sídliště, která je volným pokračováním a současně dokončením celé regenerace sídliště. Je navržena rozsáhlá rekonstrukce všech místních komunikací, chodníků i parkovacích stání v uvedené lokalitě. Dále je navržena úprava kontejnerových stání a nový městský mobiliář.
Na základě požadavku správce dětského mobiliáře, investiční komise a architekta města je předmět plnění projektové dokumentace rozšířen o nové dětské hřiště, další pěší komunikace i parkovací státní.
Na základě změny rozsahu rekonstrukce sídliště muselo město Hranice aktualizovat studii ,,Rekonstrukce sídliště Nová II. etapa", která slouží jako podklad pro žádost o dotaci.
Projektant zpracoval nový položkový rozpočet akce, který je vyčíslen v celkové výši včetně DPH 15 981 00,- Kč.

Finanční částka celé akce dle předchozích zkušeností ....................16 mil. Kč
Maximální výše státní podpory (dotace)........................................... 4 mil.Kč
Finanční spolupodíl města................................................................12 mil. Kč

Finální částka za realizaci akce bude upravena podle výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017