logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

RS – Hranice, sídliště Nová – II. etapa

Publikováno 4.8.2017

Regenerace sídliště - Hranice, Nová - II. etapa. Jedná se o regeneraci jižní části sídliště, která je volným pokračováním a současně dokončením celé regenerace sídliště.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 17. října 2016 v rámci programu Podpora bydlení podprogram 117D06200 „Regenerace sídlišť“ pro rok 2017. Podprogram je určen na regeneraci sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. V rámci tohoto podprogramu bude výše poskytnuté dotace na regeneraci jednoho sídliště max. 4 mil. Kč a zároveň maximálně 70 % celkových nákladů.

Jedná se o regeneraci jižní části sídliště, která je volným pokračováním a současně dokončením celé regenerace sídliště. Je navržena rozsáhlá rekonstrukce všech místních komunikací, chodníků i parkovacích stání v uvedené lokalitě. Dále je navržena úprava kontejnerových stání a nový městský mobiliář.
Na základě požadavku správce dětského mobiliáře, investiční komise a architekta města je předmět plnění projektové dokumentace rozšířen o nové dětské hřiště, další pěší komunikace i parkovací stání.
Na základě změny rozsahu rekonstrukce sídliště muselo město Hranice aktualizovat studii ,,Rekonstrukce sídliště Nová II. etapa", která slouží jako podklad pro žádost o dotaci.

Celkový rozpočet projektu.........................................................11.840.702,- Kč
Dotace Ministerstva pro  místní rozvoj........................................4.000.000,- Kč
Finanční spolupodíl města............................................................7.840.702.- Kč

Projekt „RS – Hranice, sídliště Nová – II. etapa“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies