logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Regenerace zeleně

Publikováno 15.11.2017

Předmětem podpory je regenerace zeleně ve městě Hranice v k.ú. Hranice, Drahotuše, Slavíč, Uhřínov a Středolesí. V rámci realizace akce bude provedeno ošetření, kácení a výsadba nových dřevin.

Projekt Regenerace zeleně Hranice bude zrealizován v rámci Operačního programu Životní prostředí díky spolufinancování z fondu Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Obsah projektu:

Předmětem podpory je regenerace zeleně ve městě Hranice v k.ú. Hranice, Drahotuše, Slavíč, Uhřínov a Středolesí. V rámci realizace akce bude provedeno ošetření, kácení a výsadba nových dřevin.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zachování a obnova zeleně v městských i okolních částech Hranic. Navrhované řešení je souborem pěstebních opatření a postupné obnovy zeleně v Hranicích. Toto řešení zajistí stabilitu a provozní bezpečnost stávajících stromů v horizontu deseti let a dvacetiprocentní podíl nových odrůstajících stromů vytvářejících nový základ kompozice. Výše uvedený soubor pěstebních opatření se tak stane východiskem pro postupnou výměnu jednotlivých stromů v dalších letech. Současně dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky. Cílem je také podpořit zdravý vývoj města ochranou lokalit jako tyto aleje a promenády, pro oddech i aktivní trávení volného času obyvatel i návštěvníků města způsobem podporujícím zdravý životní styl.

Financování:

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Vlastní zdroje 123 781,-   25
Dotace ERDF/FS 341 196,80 70
Dotace SFŽP ČR   24 371,20 5
Celkové náklady 489 349, 100

 Projekt Regenerace zeleně Hranice bude  spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies