logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rekonstrukce a vybudování nového chodníku v Drahotuších a rekonstrukce chodníku na Třídě ČSA v Hranicích

Publikováno 4.4.2023

Název projektu: Rekonstrukce a vybudování nového chodníku v Drahotuších a rekonstrukce chodníku na Třídě ČSA v Hranicích

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_040/0002311

Popis projektu: Projekt se skládá ze tří částí, a to rekonstrukce chodníku v místní části Hranice IV - Drahotuše, vybudování navazujícího nového chodníku v místní části Hranice IV - Drahotuše a rekonstrukce chodníku v ulici ČSA v Hranicích.

První část tvoří rekonstrukce stávající komunikace pro pěší v Drahotuších, která začíná v ulici Záchalupčí a plynule pokračuje do ulice K Nádraží, kde tento úsek končí.

Druhá část je výstavba nového, chybějícího chodníku v Drahotuších. Jedná se o vybudování chodníku podél místní komunikace K Nádraží. V současné době zde komunikace pro pěší zcela chybí. Chodník, který vede z ulice Záchalupčí do ulice K Nádraží, končí před č.p.214 a dál již nepokračuje. Na konci úseku je zřízené přechodové místo, které umožňuje pěším bezpečný přesun na protější chodník.

Třetí chodník určený k rekonstrukci, se nachází na Třídě Československé armády v Hranicích podél rodinných domů. Chodníky budou vycházet ze stávajících poměrů v území, včetně napojení. Délka chodníku je 743m. Na tomto úseku se nachází jedna zastávka MHD.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a vybudování chodníků, které zvýší bezpečnost dopravy, především pěší dopravy, v obci Drahotuše a v Hranicích na trase dopravně zatížené komunikace. Realizací projektu vznikne kompletně zrekonstruovaný, jednodušeji udržovaný pěší dopravní prostor, který budou moci využít nejen obyvatelé Hranic a Drahotuš, ale také návštěvníci města a turisté.

Výsledky projektu: Realizací projektu se očekává zvýšení bezpečnosti chodců, zvýšení podílu pěší mobility centrem města Hranice, Drahotuše, dále rozšíření možnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ke klíčovým místům ve městě (nádraží, instituce, kasárna apod.) Veškeré úpravy budou splňovat aktuální technické požadavky a normy na bezpečnost i bezbariérovost.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies