logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce v Hranicích

Publikováno 14.5.2018

Projekt „Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce v Hranicích“ je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu:

Projekt řeší výstavbu a rekonstrukci chodníků a zastávek MHD podél silnice I. třídy a místních komunikací III. třídy, přizpůsobenou osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší dopravy, v trase dopravně zatížené komunikace. Cílem projektu je výstavba a rekonstrukce chodníků a zastávek MHD podél silnice I. třídy a místních komunikací III. třídy, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Projekt je plně v souladu s aktivitou Bezpečnost dopravy ve věcném zaměření výzvy. Klade si za cíl zvýšit mobilitu a bezpečnost v bezmotorové dopravě.

Realizací projektu vznikne kompletně nový/rekonstruovaný, jednodušeji udržovaný pěší dopravní prostor významných silnic města, které budou moci využít nejen obyvatelé Hranic a okolních obcí pro své pravidelné či nepravidelné pochůzky do zaměstnání, škol, přístupu k bydlení či ke službám, ale také nově návštěvníci města a dále turisté. Po realizaci projektu vznikne kontinuální, bezpečná a pohodlná trasa pro pěší dopravu doplněná o nové, technicky vyhovující veřejné osvětlení, které bude díky své energetické nenáročnosti šetrné k životnímu prostředí. Výstupem projektu budou nově vybudované podélné trasy chodníku, sloužící jako kvalitní a bezpečné spojení obyvatel do jejich zaměstnání, škol a usnadnění přístupu do centrální části města, či trávení volného času aktivní formou (kondiční běh) a dále k vybudování nástupišť autobusových zastávek.

Chodníkové prostory řešené projektem budou mít po realizaci návaznosti po jednotlivých vjezdech a přerušeních a budou kompletně přístupné i osobám s omezenou schopností pohybu - bezbariérovost. Tak vznikne z dosud neřešeného a neuceleného pěšího dopravního řešení udržovaná, bezpečná a vhodná forma pěšího dopravního řešení pro jakoukoliv formu trávení času.

Zkvalitněním dopravní infrastruktury a vytvořením pěšího přidruženého dopravního prostoru ulic ČSA, Hřbitovní a Sklený kopec v Hranicích dojde k podstatnému estetickému zlepšení vzhledu cílových lokalit, potažmo celého města.

Výsledky projektu:

Realizace projektu naplní následující dílčí cíle Integrovaného regionálního operačního programu, jako jsou posílení přepravních výkonů veřejné autobusové dopravy, zejména zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti a dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání, v neposlední řadě snížení využívání automobilové dopravy na úkor alternativních způsobů přepravy (cyklistická, pěší), čímž lze předpokládat snížení dopravních nehod a nebezpečných kolizních situací mezi automobily a pěšími. Dále lze předpokládat zlepšení životního prostřední snížením emisí na základě snížení frekvence automobilové dopravy, vibrací, hluku a zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu nejen zastávek veřejné autobusové dopravy.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies