logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rekonstrukce chodníku v Galašově ulici

Publikováno 30.5.2022

Záměrem města Hranice je rekonstrukce chodníku v Galašově ulici po křižovatku 8. května. Chodník bude v délce 132,33 m a bude lemován silničními obrubníky a bude řešen betonovou zámkovou dlažbou. Realizací této akce dojde především ke zlepšení komunikace pro pěší a ke zvýšení bezpečnosti chodců. Navrhovaný chodník je velmi
frekventovaný a je v dezolátním stavu.

V rámci realizace chodníku dojde k odstranění původního povrchu a odstranění živičného krytu. A odstranění stávající a porušené a opotřebované zámkové dlažby. Celá délka je řešena z betonové zámkové dlažby tloušťky 60 - 80 mm včetně přejezdové úpravy u Smozy. Okraj chodníku bude lemován silničními obrubníky ABO 2-15 a chodníkovým obrubníkem ABO 13-10.

Rekonstrukce stávajícího chodníku ve své délce 132,33 m si zachovává původní užívání a to také s ohledem na svůj komunikační význam. Propojuje pěší provoz z centra města přes Jiráskovu ulici a dále z Třídy 1. máje směrem na obytnou zástavbu ulice Galašova a dále do školních zařízení na Šromotově náměstí a Struhlovsko.

Rozpočtové náklady proje...............................1 282 249,10 Kč
Získaná dotace Olomouckého kraje...................299 291,80 Kč
Podíl města.........................................................982 957,30 Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies