logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rekonstrukce chodníků v Hranicích

Publikováno 11.8.2021

Název projektu: Rekonstrukce chodníků v Hranicích

Číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016642

 

Popis projektu: Rekonstrukce chodníků podél silnice I. a II. třídy přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, které povedou ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zejména pěší dopravy. Projekt řeší problém již nevyhovujících chodníků ve městě Hranice, které nesplňují současné požadavky na bezpečnost (zborcení povrchu, prohlubně, sklony a výšky obrubníků aj.), bezbariérovost (vodící linie, varovné pásy aj.) a kolem nichž byla v posledních letech výrazně zvýšená automobilová doprava.

Přilehlé přechody pro chodce samotné v současném stavu odpovídají platným technickým předpisům a jsou bezbariérové, avšak řešené chodníky na ně připojeny těmto technickým předpisům neodpovídají.

Vzhledem k enormně zatížených komunikací a intenzitě pohybu chodců kolem nich je potřebná rekonstrukce vytipovaných chodníků tak, aby byly v souladu s platnými předpisy a normami a byla tak zajištěna bezpečnost v dopravě na klíčových úsecích v centru města Hranic.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší dopravy, v trase dopravně zatížené komunikace.

Cílem projektu je rekonstrukce chodníků podél silnice I. a II. třídy s frekvencí vozidel přes 10 000 za 24hod přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich napojení na již existujících 8 bezbariérových přechodů a 4 již existující bezbariérové zastávky MHD. Projekt zahrnuje 2 prvky prostorové orientace pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých, a to varovný pás ze speciální dlažby pro nevidomé červené barvy šířky 400 mm a vodící linie tvořena obrubníkem výšky 60 mm.

Výsledky projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců, zvýšení podílu pěší mobility centrem města Hranic, rozšíření možnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ke klíčovým místům ve městě (instituce, nádraží, kasárna apod.) Veškeré úpravy budou splňovat aktuální technické požadavky a normy na bezpečnost i bezbariérovost.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies