logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rekonstrukce parku Sady Čs. legií

Publikováno 14.11.2017

Město Hranice připravilo a podalo v červenci roku 2010 žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích“. Žádost byla podána do Regionální operačního programu Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území a to do 20. výzvy. Dne 10.11.2010 Výbor regionální rady projekt doporučil k dopracování.

Financování projektu

Projekt byl schválen s částkou v předpokládané výši 15.532.651,- , tj. dotace ve výši max. 64 %.

Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši cca 24.269.768,- Kč.

Podíl města na přiznané dotaci je tedy 8.416.393,- Kč, tj. 36 % z celkových způsobilých výdajů. Částky budou upraveny dle výsledků výběrového řízení.

Cíl projektu

Projekt Rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem byla komplexní rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích, který leží od roku 1995 v ochranném pásmu městské památkové zóny. V roce 1997 byl park na návrh Památkového ústavu v Olomouci prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Park má bohatou historii, byl založen již v 19. století dle návrhu významného zahradního architekta Františka Thomayera, jehož koncept řešení je zachován i při realizaci předkládaného projektu.

Projekt zahrnoval mimo jiné i rekonstrukci hlavních prvků a to hudebního pavilónu a bazénu kašny, které tvoří osu kompozice. Dále realizací projektu dojde k opravám drobné architektury a terénním úpravám, k vybudování dětského hřiště pro děti do 6 let a pro děti nad 6 let. Součástí projektu jsou i aktivity jako nový mobiliář, který bude zahrnovat instalaci 49 parkových laviček a 12 odpadkových košů, veřejné osvětlení a silnoproudé rozvody, přípojka vody, závlaha, vegetační prvky, oprava vstupní brány, komunikací a zpevněných ploch.

Harmonogram realizace projektu

  • Realizace výběrového řízení na stavební práce:  28.02.2011 - 30.06.2011
  • Podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení:     15.07.2011 - 01.08.2011
  • Realizace stavebních prací:                                  01.08.2011 - 31.07.2012
  • Publicita projektu:                                                01.08.2011 - 31.07.2012
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies