logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rekonstrukce zámecké zahrady

Publikováno 15.11.2017

Město Hranice připravilo a podalo v dubnu roku 2013 žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice". V projektu se jedná o její komplexní revitalizaci.

Město Hranice připravilo a podalo v dubnu roku 2013 žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice. Žádost byla podána do Regionální operačního programu Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území a to do 41. výzvy.

Projekt Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem byla komplexní rekonstrukce zámecké zahrady ležící v centru města – v městské památkové zóně. Zahrnoval stavební úpravy – vybudování dětského hřiště, multifunkčního objektu volnočasových aktivit, vodního prvku a rekultivaci plochy veřejné zeleně. Součástí je rovněž výstavba bezbariérového propojení dvou částí města skrz zahradu – dřevěné lávky a veřejného WC. Cílem projektu je předání zahrady do užívání široké veřejnosti jako prostoru pro odpočinek a relaxaci, vytvoření klidové zóny v centru města a zvýšení kvality života ve městě.

Projekt je umístěn v zastavěné části města, v zóně historického jádra města. V současné době je pozemek zcela nevyužitý a neudržovaný. Pozemek je zasažen náletovou zelení. Seče se párkrát do roka, neboť zahrada nemá smysluplné využití.

Akce stála necelých 18 milionů korun a měla by být dokončena v květnu příštího roku. Získali jsme na ni dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši  85% uznatelných nákladů. Město se bude podílet jednak zbývajícími 15 procenty a jednak částkou, která je určena na přemístění trafostanice, což jsou neuznatelné náklady projektu. 

Projekt Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice zahrnoval stavební úpravy – vybudování multifunkčního objektu volnočasových aktivit, vodního prvku a rekultivaci plochy veřejné zeleně včetně dětských prvků. Součástí je rovněž výstavba bezbariérového propojení dvou částí města skrz zahradu – dřevěné lávky a veřejného WC. Cílem projektu je předání zahrady do užívání široké veřejnosti jako prostoru pro odpočinek a relaxaci, vytvoření klidové zóny v centru města a zvýšení kvality života ve městě.

Zahrada je oplocená s přístupovými uzamykatelnými bránami - přístupná veřejnosti v denní dobu, v zimě je udržován jeden chodník pro průchod. Pro pěší komunikačně propojuje ulici Čechova s areálem zámku a dále ulicí Jiráskova nebo Pernštejnským náměstím - toto propojení je bezbariérové.

V nově vzniklém hospodářském objektu je místnost pro technické zázemí (transformátor), sklad technického vybavení objektu volnočasových aktivit, část přístupná veřejnosti – WC s obsluhou. Jako doplňková funkce pro užívání byl navržen objekt volnočasových aktivit – zpevněná vydlážděná plocha v rovině terénu a navazující dřevěné lavice na pobytových terasách dnešního svahu pod hradbami.

Zámecká zahrada je umístěna v  historickém jádru města. V

Dispoziční členění projektu a jeho aktivity:  

 1. Objekt volnočasových aktivit
 2. Prvky dětského hřiště
 3. Vodní prvek
 4. Hospodářský objekt, sklad mobiliáře zahrady
 5. Dlážděné a štěrkové pěší komunikace, dlážděné plochy, schodiště
 6. Dřevěná lávka, vyhlídkový altán
 7. Mobiliář
 8. Veřejné osvětlení
 9. Přípojka vody, kanalizační přípojka
 10. Studna, závlahy
 11. Sadové a terénní úpravy
 12. Kamenné zdi oplocení, vstupní brány
 13. Přeložka trafostanice

Harmonogram realizace projektu:  

 • Realizace výběrového řízení na stavební práce:       01.10.2013 – 30.04.2014
 • Podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení:          01.05.2014 – 30.05.2014
 • Realizace stavebních prací:                                       01.06.2014 – 29.05.2015
 • Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu:  01.06.2015 – 30.06.2015

Financování projektu:  

Zdroj financování v Kč v %
Podíl města 3 401 970,00 15
Podíl dotace 19 277 826,72 85
Celkové náklady (původní předpoklad 22 679 796,72 100

Přílohy ke stažení

Zámecká zahrada - situace (506,22 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies