logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Restaurování kříže v Drahotuších

Publikováno 21.5.2021

Projekt Restaurování kříže před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

Město Hranice připravilo projekt Restaurování kříže před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších. Předmětem projektu je restaurování staticky narušeného kříže. Horní díl kříže špatně navazuje na spodní část, u spodní části je prasklá kovová objímka zajišťující starší opravu kříže, spáry kříže jsou uvolněné a celý kříž se naklání doprava a dopředu. Na zadní straně kříže jsou patrné praskliny. Naklonění kříže svědčí o poruše základu a rozestoupení spáry schodů o posunech ve vyzdívce. Na kříži je patrná trhlina i u čepu kříže, který je zřejmě zkorodovaný. Kříž je nutné zabezpečit kvůli možnému pádu a ohrožení kolemjdoucích. Kvůli narušení statiky a opravě základu kříže je nutné kříž demontovat. Povrch kříže je narušen biologickým nárůstem a zvětráním zapříčiněným převážně vodou a větrem. V rámci restaurování dojde k demontáži kříže, opravě základu, biosanaci, odstranění nevhodných oprav, revize starších spojovacích článků a jejich výměna, lepení trhlin, doplnění a tmelení defektů, barevné retuše, zvýraznění písma chronogramem, opravení nápisové desky a zpětné osazení kříže na původní místo.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na restaurování kříže před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších.

Financování projektu

Předpokládané rozpočtové náklady...................117.600,- Kč
Požadovaná dotace Olomouckého kraje.............45.000,- Kč
Podíl města..........................................................72.600,- Kč
 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies