logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Restaurování kříže v Hranicích

Publikováno 10.6.2020

Projekt Restaurování kříže v Hranicích, parc. č. 2334/3 a 2334/8 v k. ú. Hranice je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

Předmětem projektu je restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hranicích. Tento kříž nutně potřebuje opravu, je v  havarijnímu stavu, je nakloněn a má tektonické trhliny v masívu kamene. Restaurátorský zásah bude zaměřen na zachování hmotné podstaty památky ve výrazu přírodního kamene s patinou stáří. Vzhledem k povaze a rozsahu narušení povrchu kamene solemi a rozsahu sochařské rekonstrukce bude vhodné provést demontáž a restaurovat sochu v ateliéru. Na základě zkoušek vhodných postupů bude socha citlivě očištěna a bude provedena konsolidace narušených partií a jejich přiměřené doplnění vhodněpřipraveným minerálním tmelem. Doplněné partie kamene budou plasticky a barevně přizpůsobeny originálu, tak aby nerušily celkový výraz díla.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na restaurování objektu.

 

Financování projektu:

Dotace z Olomouckého kraje ................. 50.000,- Kč

Náklady města Hranice ........................ 106.860,- Kč

Celkové náklady ................................... 156.860,- Kč

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies