logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Restaurování sochy Jana Husa

Publikováno 21.5.2021

Projekt Restaurování sochy Jana Husa je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

Město  Hranice připravilo projekt Restaurování sochy Jana Husa. Secesní socha Jana Husa stojícího na umělé skále je součástí kulturní památky Parku Sady Československých legií a je dílem předního moravského sochaře Julia Pelikána. Celá socha na povrchu je degradovaná korozí typickou pro hořický pískovec, na soše se velké množství biologických nárůstů a po celém povrchu sochy jsou lokálně zvětralá místa, díky kterým je socha ohrožována ve svém výrazu a sochařských detailech. Některé části sochy např. vousy na hlavě, modelace roucha a jiné je nutné doplnit či domodelovat, poněvadž byly uraženy. Části skály uměleckého díla jsou narušené ve spojích a některé kameny skály zcela chybí. V rámci restaurování dojde k očištění celé sochy a biosanaci, odsolení, doplnění chybějících částí, barevným retuším, zvýraznění písma.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na restaurování sochy Jana Husa v parku Sady Čs. Legií.

Financování projektu

Předpokládané rozpočtové náklady...................109.205,- Kč
Dotace Olomouckého kraje.................................50.000,- Kč
Podíl města..........................................................59.205,- Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies