logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Publikováno 10.6.2020

Projekt Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hranicích je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

Restaurátorský zásah bude zaměřen na zachování hmotné podstaty památky ve výrazu přírodního kamene s patinou stáří. Navrhovaná sochařská rekonstrukce atributů z vhodného materiálu a jejich pozlacení (zejména s ohledem na koncepci restaurování ostatních soch ve městě). Definitivní podobu a řešení atributů je potřeba vyzkoušet a schválit na základě modelu osazeného přímo na sochu. Vzhledem k povaze a rozsahu narušení povrchu kamene solemi a rozsahu sochařské rekonstrukce bude provedena demontáž a restaurování sochy v ateliéru. Na základě zkoušek vhodných postupů bude socha citlivě očištěna a bude provedena konsolidace narušených partií a jejich přiměřené doplnění vhodně připraveným minerálním tmelem. Doplněné partie kamene budou plasticky a barevně přizpůsobeny originálu, tak aby nerušily celkový výraz díla.

Socha sv. Jana Nepomuckého je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

 

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hranicích.

 

Financování projektu:

Dotace z Olomouckého kraje ................100.000,- Kč

Náklady města Hranice ........................ 105.000,- Kč

Celkové náklady ................................... 205.000,- Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies