logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko

Publikováno 15.11.2017

Projekt Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je navýšení kapacity, a s tím související nezbytná rekonstrukce MŠ Struhlovsko.

Město Hranice připravilo a podalo v dubnu roku 2013 žádost o dotaci na projekt „Hranice – stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko“. Žádost byla podána do Regionální operačního programu Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání a to do 41. výzvy. Oznámení o rozhodnutí Výboru regionální rady o případné podpoře projektu město očekává začátkem září roku 2013.

Projekt Hranice – stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Strulovsko je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je navýšení kapacity, a s tím související nezbytná rekonstrukce MŠ Struhlovsko. Důvodem realizace projektu byla nedostatečná kapacita míst v mateřských školkách ve městě, a tím nedostatečné sociální zázemí pro rodiny s dětmi. Tento fakt mohl mladé rodiny ovlivňovat při výběru budoucího bydliště, malá kapacita školek tak mohla být eliminačním faktorem pro příliv nových obyvatel. Město Hranice se tedy rozhodlo navýšit kapacitu MŠ Struhlovsko prostřednictvím následujících opatření, které čítaly přestavbu stávající kuchyně na místnosti pro spaní dětí, rozšíření herní plochy, úpravu prostor ředitelny, sborovny a šatny pro personál a obnovu a rozšíření sociálního zařízení, včetně vybavení. Výsledkem těchto stavebních úprav byla rozšířená kapacita MŠ Struhlovsko.

V rámci projektu byly v MŠ Struhlovsko provedeny tyto stavební práce a úpravy:

 1. Demontáž stávajících podlah a montáž nové podlahové krytiny

 2. Demontáž nefunkční hydroizolace a tepelné izolace

 3. Nastavení nové plošné hydroizolace a položení nové tepelné izolace

 4. Stavební úpravy – sloučení místností bouráním dělících příček

 5. Úprava povrchů opravovaných konstrukcí

 6. Úprava a rozšíření sociálních zařízení, včetně umístění adekvátního počtu zařizovacích předmětů, které odpovídají hygienickým normám při navyšování kapacity MŠ

 7. Renovace rozvodů v objektu: ústřední vytápění, vodovod, kanalizace, elektroinstalace

 8. Vytvoření výdejního okna 1200x1200 mm s nerez parapetem a plastovou roletou v 1. NP a 2. NP

 9. Výměna stávající klece výtahů pro dopravu termoportů.

Harmonogram realizace projektu:                                                          

 • Realizace výběrového řízení na stavební práce:       01.10.2013 – 30.04.2014
 • Podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení:          01.05.2014 – 30.05.2014
 • Realizace stavebních prací:                                       01.06.2014 – 30.06.2015
 • Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu:  01.06.2015 – 14.08.2015

Financování projektu:                                                                                   

Zdroj financování %
Podíl města 505 877,10 15
Podíl dotace 2 866 636,90 85
Celkové náklady 3 495 514,00 100

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies