logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Skatepark Žáčkova, Hranice

Publikováno 1.3.2023

Projekt "Skatepark Hranice, Žáčkova" je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

 

Předmětem realizace je novostavba skateparku - sportovní překážkové dráhy. Tento skatepark se bude nacházet v jižní části města Hranice na pozemku p.č. 2252/104., je umístěn na levém břehu řeky Bečvy a bude sousedit s vodní plochou „Pískáč“.

V současné době je skatepark velmi využívaný a mezi mládeží oblíbený. Vzhledem k tomu, že chceme podporovat smysluplné volnočasové aktivity dětí a mládeže a rozvíjet je ve sportu a pohybu, je nezbytné skatepark rozšířit jak v jeho kapacitě, tak i ve vybavení. Stávající skatepark je již zastaralý a některé překážky nesplňují požadavky na bezpečnost. Proto se plánuje přemístění současného skateparku na vhodnější místo ve stejném areálu v Žáčkově ulici, to nám umožní skatepark kapacitně rozšířit a přitom zůstane součástí sportovního areálu.

Celý skatepark je řešen jako jedna plocha, která je členěna výškově do tvarů překážek s přístřeškem na odpočinek, před nepřízní počasí. Není oplocen a je veřejně přístupný za předpokladu, že se uživatelé budou řídit dle provozního řádu. Stavba betonového skateparku bude tvořit provozně, technicky, logicky i konstrukčně jeden samostatný celek. Objekt skateparku je betonová plocha pro skateboarding o šířce plochy 14,35m, a největší délce 65,44m.

 

Rozpočtové náklady projektu                                                        7.321.237,16 Kč

Získaná individuální dotace Olomouckého kraje                          1.000.000,00 Kč

Podíl města                                                                                     6.321.237,16 Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies