logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Správní úřady

Publikováno 16.10.2017

Kontakty na různé úřady a instituce, jejichž působení se vztahuje na Hranice a okolí.

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 19, Olomouc, 77271
tel: 585 111 111
El.podatelna: podatelna580000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: utenz4d
Celní správa ČR: https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/Stranky/default.aspx  

Český statistický úřad Olomouc

Krajská správa ČSÚ v Olomouci
Jeremenkova 1142/42
772 11 Olomouc
tel: 585 731 511
infoservisolom@czso.cz
https://www.czso.cz/csu/xm 

Finanční úřad Hranice

Nádražní 332
753 01 Hranice 
+420 581 656 111 
podatelna3102@fs.mfcr.cz  
www.financnisprava.cz  

Katastrální pracoviště Hranice

Čechova 183
75301 Hranice 
+420 581 658 015 
kp.hranice@cuzk.cz  
http://www.cuzk.cz/  

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Vejdovského 2a/1148
77200 Olomouc 
+420 585 552 111 
ku.proolomokraj@cuzk.cz  
www.cuzk.cz/  

Kontakty na úřady státní správy celé ČR

www.statnisprava.cz/  

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Přerov

Dvořákova 75
750 11 Přerov 
+420 581 283 111 
podatelna@pr.khsolc.cz  
http://www.khsolc.cz/  

Krajská veterinární správa - Olomoucký kraj

Bayerova 3
750 02 Přerov 
+420 581 209 608 
www.svscr.cz  

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc 
+420 585 508 11 
posta@kr-olomoucky.cz  
http://www.kr-olomoucky.cz/  

Okresní soud Přerov

Smetanova 2
750 11 Přerov 
+420 581 279 111 
posta@osoud.pre.justice.cz  
http://portal.justice.cz/  

Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov

 Bayerova 732/1
750 11 Přerov 2 
+420 581 277 111 
posta.pr@cssz.cz   
http://www.cssz.cz/  

Okresní státní zastupitelství Přerov

Smetanova 2
751 52 Přerov 
+420 581 202 954 
podatelna@osz.pre.justice.cz  
http://portal.justice.cz/  

Policie ČR  - Územní odbor Přerov

U Výstaviště 18, 
750 02 Přerov 
telefon : 974 778 299 fax : 581 218 362
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx
e-mail : srorpr@mvcr.cz

Policie ČR  - Obvodní oddělení Hranice

Purgešova 2
753 01  Hranice
tel.:974 778 711
e-mail: pr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz

Portál veřejné správy ČR

návody na řešení různých životních situací
http://www.portal.gov.cz/  

Státní okresní archiv Přerov

ulice Sokolů 1
750 02 Přerov VIII - Henčlov 
+420 581 205 024 
podatelna@pr.archives.cz  
www.archives.cz/zao/prerov/home/index.html

Úřad práce v Přerově - dislokované pracoviště Hranice

Purgešova č.p. 1399/6
753 01 Hranice 1 
+420 581 603 566 
pavel.remen@pr.mpsv.cz  
http://portal.mpsv.cz/sz/local/pr_info/sz/?nidentdip=154001  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odloučené pracoviště Přerov

Bajákova 16
750 02 Přerov 
+420 581 250 630  
http://www.uzsvm.cz/ 

Všeobecná zdravotní pojišťovna - Hranice

Purgešova 6
753 01 Hranice 
+420 581 606 885 
http://www.vzp.cz/  

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019