logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Stavba Palačovské spojky začala (fotogalerie)

Publikováno 5.6.2023

Dlouho odkládaná stavba Palačovské spojky byla v pondělí 5. června 2023 slavnostně zahájena. Původně měla být stavba zahájena již loni, ale výběrové řízení se neustále protahovalo a skončilo až v prosinci loňského roku. Ředitelství silnic a dálnic nakonec vybralo zhotovitele, za nabídkovou cenu 2,184 miliardy korun bez DPH a počítá s dokončením stavby v polovině roku 2026.

Přípravné práce byly zahájené už na začátku března 2022. Šlo například o skrývku ornice, kácení dřevin a záchranný archeologický průzkum.  

Palačovská spojka má pro Hranice mimořádnou důležitost, protože odvede tranzitní dopravu, která vede přes Hranice po silnici I/35 směrem na Valašské Meziříčí a Slovensko. Momentálně na této silnici jezdí podle sčítání dopravy téměř 15 tisíc aut denně.  

Stavba I/35 Lešná–Palačov je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava. Záměrem této stavby je převedení evropského silničního tahu, který je využíván zejména pro tranzitní dopravu, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes Hranice a Teplice nad Bečvou, na kapacitní čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na D48 u Palačova. Jak bude stavba vypadat se můžete podívat na vizualizaci Ředitelství silnic a dálnic.  

Samotná stavba sestává ze dvou částí – novostavby silnice I/35  Lešná – Palačov, která měří téměř 5 kilometrů (4 922m) Na tuto část má navázat rekonstrukce silnice D48 Dub – Palačov o délce 3,67 km. Součástí stavby jsou i mosty, protihlukové stěny, úpravy okolních dotčených komunikací, přeložky a úpravy inženýrských sítí a jedna mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/35 – MÚK Palačov. 

Zde naleznete podrobnější video o zahájení a významu stavby.

Přílohy ke stažení

Infoleták ŘSD - S35 - Lešná - Palačov (734,82 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies