logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Technologické vybavení sběrného dvora - Město Hranice

Publikováno 27.2.2023

Projekt „Technologické vybavení sběrného dvora - Město Hranice“, registrační číslo CZ.05.01.05/05/22_004/0000393" je spolufinancován Evropskou unií. Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Předmětem projektu je navýšení kapacity sběru a správné roztřídění bioodpadu, objemného odpadu a nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře v Hranicích. Navýšení bude dosaženo pořízením hákových kontejnerů. Cílem projektu je zvýšení podílu separovaného odpadu. K naplnění cíle dojde zejména zvýšením kapacity relevantních kontejnerů. Projekt přispěje k lepší efektivitě a třídění odpadového materiálu a navýšení separace odpadu.  
 

Cílem projektu je zvýšení podílu separovaného odpadu – tento cíl je v souladu s POH Olomouckého kraje. K naplnění cíle dojde zejména zvýšením kapacity relevantních kontejnerů. Cílem je snížení separovaných složek ve směsném komunálním odpadu a zvýšení recyklace/znovupoužití separovaných odpadů. Objem tříděného odpadu se zvýší o 140,8 t/rok. 

Rozpočtové náklady projektu...........................................1 209 249,80 Kč
Dotace Operačního programu Životního protředí........... 1 027 862,33 Kč
Podíl města..........................................................................181 387,47 Kč

 

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies