logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úprava přechodu na Smetanově nábřeží přes I/35

Publikováno 10.6.2020

Projekt Úprava přechodu na Smetanově nábřeží přes I/35 je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

Součástí navrhovaného přechodu pro chodce přes I/35 na ul. Smetanovo nábřeží je úprava přechodu a jeho osvětlení.

Navržená úprava přechodu pro chodce přes S I/35 na ul. Smetanovo nábřeží se nachází v intravilánu města Hranice v jejím přímém úseku. Silnice S I/35 je v tomto místě dvou pruhová obousměrná lemováno z obou stran chodníky pro pěší provoz. Šířka dvou pruhové komunikace směrově nerozdělené mezi lemujícími obruby je v předmětném místě 8,15m, což není pro obnovení původního přechodu v souladu s ČSN 736110 a její změnou Z1 dostačující. V tomto místě dochází k napojení ul. Partyzánská na S I/35 a dále ve vazbě na přechod k napojení na pravobřežní trasu cyklostezky Bečva, která vede dále až na rozhraní katastru Hranice, Černotín. Původní pěší propojení přechodem je potažmo od sportovního centra intenzivní a proto zrušení původního přechodu dochází i nadále v předmětném místě v trase intenzivní pěší dopravy k přechodům chodců přes S I/35, které je dopravní závadou z hlediska stávajícího šířkového uspořádání. Stavební úpravy přechodu jsou situovány na parcelách č. 2448/2 a 2448/7, které jsou ve vlastnictví ČR-ŘSD a parc. č. 2449/1 ve vlastnictví města Hranice.

Financování projektu:

Celkový rozpočet..........430.977,91 Kč

Dotace ..........................204.570,78 Kč

Podíl města ...................226.407,13 Kč

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies