logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsadba a ošetření zeleně v Hranicích

Publikováno 15.11.2017

Předmětem podpory je regenerace zeleně v centru města Hranice v k.ú. Hranice. V rámci realizace akce bude provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin.

Cílem projektu bylo založení a regenerace sídelní zeleně o celkové ploše 3,131 ha. V rámci akce bylo vysazeno 4 412 ks dřevin a ošetřeno 230 ks dřevin.

Cíl projektu:         

Cílem projektu je dlouhodobé zachování hodnocených dřevin a zajištění jejich plné funkčnosti - estetické, kulturní, rekreační i ekologické. Bude umožněna existence ostrůvku relativně přírodě blízké zeleně v intravilánu města. Udržování těchto hodnotných sídelních vegetačních prvků přispěje k udržení ekologické stability v lokalitě, v konkrétním místě i ke zvýšení biodeverzity (okolí vodního toku Veličky).

Financování projektu:  

Zdroje financování Podíl v Kč Podíl v %
Podíl města 1.009.659,37 57
Podíl dotace - EU (ERDF) 714.126,00 40
Podíl dotace - SFŽP 51.009,00 3
Celkové náklady 1.774.794,37 100

Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies