logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení 2018

Publikováno 6.2.2018

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

 

 Stavební úpravy a zateplení střechy budovy čp. 551 Drahotuše  (16)
Zveřejnění výzvy 14.09.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum: 11.10.2018
Hodnocení nabídek Datum 8.11.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 27.11.2018
Vítěz Výběrové řízení bylo komisí zrušeno
 Zajištění stálého provozu , údržby a oprav bezdrátových rozhlasů, elektronických sirén  (15)
Zveřejnění výzvy 17.08.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum: 18.9.2018
Hodnocení nabídek Datum 22.10.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 22.10.2018
Vítěz Výběrové řízení bylo komisí zrušeno
 Zajištění stálého provozu hladinoměrů a zobrazování naměřených informací  (14)
Zveřejnění výzvy 17.08.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum: 18.9.2018
Hodnocení nabídek Datum 22.10.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 22.10.2018
Vítěz Výběrové řízení bylo komisí zrušeno

 

Splašková kanalizace  Lhotka - projektová dokumentace (13)
Zveřejnění výzvy 17.08.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum: 18.9.2018
Hodnocení nabídek Datum 1.10.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 1.10.2018
Vítěz Hydro - eko projekce, s.r.o.,  Kozlovská 2852/47, 750 02 Přerov I-Město, IČO 072 41 755

 

Studie Optimalizace městské hromadné dopravy v Hranicích (12)
Zveřejnění výzvy 17.08.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 8.8.2018
Hodnocení nabídek Datum 8.8.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  28.8.2018
Vítěz ANTE, spol. s r.o. Pod Pekařkou 1086/27, Praha

 

Výstavba a rekonstrukce chodníků a zastávek tř. generála Svobody (11)
Zveřejnění výzvy 18.07.2018 Zveřejněno na profilu zadavatele
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum: 10.8.2018
Hodnocení nabídek Datum 14.8.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení č.2471/2018 - RM 81 ze dne 15.08.2018 
Vítěz ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Stavebně technický dozor investora - Rekonstrukce Ubytovny JASLO (10)
Zveřejnění výzvy Datum 18.06.2018 - 29.06.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH 100%
Otevírání obálek Datum 28.06.2018
Hodnocení nabídek Datum 28.06.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 28.06.2018
Vítěz Uschemer s.r.o., Wolkerova 36, 787 01 Šumperk
Rekonstrukce ubytovny Jaslo (09)
Zveřejnění výzvy Datum 06.03.2018 - 17.04.2018 Zveřejněno na profilu zadavatele
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH       100%
Otevírání obálek Datum 17.04.2018
Hodnocení nabídek Datum 17.04.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 2247/2018 - RM 74 ze dne 24.04.2018
Vítěz SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice
Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Struhlovsko (08)
Zveřejnění výzvy Datum 18.05.2018 - 07.06.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria a) Celková nabídková cena bez DPH                                    90 %
b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD              10%
Otevírání obálek Datum 7.6.2018
Hodnocení nabídek Datum 12.06.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení č.2387/2018 - RM 78 ze dne 19.06.2018
Vítěz Peter Galvánek - BYTEX, 739 94 Vendryně 999
ZŠ a MŠ Drahotuše – oprava krovu  (07)
Zveřejnění výzvy 5. 3. 2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% 
Doba provádění prací                     10%
Otevírání obálek Datum: 26.3.2018
Hodnocení nabídek Datum 10.4.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 24.4.2018
Vítěz Střechy – Malíček s.r.o., Doloplazy 425, 783 56
Tělocvična ZŠ Drahotuše – projektová dokumentace (06)
Zveřejnění výzvy   Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria a) Celková nabídková cena bez DPH                                    90 %
b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD              10%
Otevírání obálek Datum 13.04.2018
Hodnocení nabídek Datum 16.04.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 2250/2018 - RM 74 ze dne 24. 4. 2018
Vítěz STUDIO PAB s.r.o., 28 října 5, 779 00 Olomouc
Sklad materiálu Středolesí (05)
Zveřejnění výzvy Datum  16.4.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 23. 5. 2018
Hodnocení nabídek Datum 23. 5.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  23. 5. 2018
Vítěz STAVBY – BALLER s.r.o.  Spálov 30, 742 37  Spálov
Hranice – Dodávka kancelářského spotřebního materiálu (04)
Zveřejnění výzvy Datum  2.3.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena včetně DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 27.3.2018
Hodnocení nabídek Datum 27.3.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  27. 3. 2018
Vítěz EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice
„Hranice – Severovýchodní obchvat“ -  provedení  biologického průzkumu a biologického hodnocení, hlukové  a rozptylové studie (03)
Zveřejnění výzvy Datum  20.2.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 6. 3. 2018
Hodnocení nabídek Datum 8. 3. 2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  8. 3. 2018
Vítěz INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno
Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa – odstranění stromů a keřů (02)
Zveřejnění výzvy Datum  17.1.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena včetně DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 29. 1. 2018
Hodnocení nabídek Datum 31. 1. 2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 2105/2018-RM 68 ze dne 06.02.2018
Vítěz BEATRICE MÁDROVÁ, Svat. Čecha 788/16, 751 31 Lipník nad Bečvou
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní svodnici Bezejmenném potoce (01)
Zveřejnění výzvy Datum  23.11.2017 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci a doplnění
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 15.12.2017
Hodnocení nabídek Datum 21.12.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  16.1.2018
Vítěz AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

 

Přílohy ke stažení

16 - 2 zpráva o posouzení nabídky Střecha čp 551 Drahotuše (2 837,84 KB)

16 - 1 výzva k podání nabídky Střecha čp 551 Drahotuše (263,31 KB)

15 - 2 zpráva o posouzení nabídek -zajištění provozu, údržby a oprav bezdrátových rozhlasů, elektronických sirén (738,84 KB)

15 - 1 výzva k podání nabídky -zajištění provozu, údržby a oprav bezdrátových rozhlasů, elektronických sirén (950,48 KB)

14 -2 zpráva o posouzení nabídky - zajištění provozu hladinoměrů (729,71 KB)

14 - 1 výzva k podání nabídky - zajištění provozu hladinoměrů (873,64 KB)

13 - 2 zpráva o posouzení nabídky projekt kanalizace Lhotka (149,51 KB)

13 - 1 Výzva k podání nabídky projekt kanalizace Lhotka (283,06 KB)

12 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - studie optimalizace dopravy (594,95 KB)

12 - 1 Výzva k podání nabídky - studie optimalizace dopravy (3 935,42 KB)

11 - 2 zpráva o posouzení nabídek - chodníky (91,64 KB)

10 -2 zpráva o posouzení nabídek - rekonstrukce ubytovny Jaslo - stavebně technický dozor (2 247,23 KB)

10 -1 výzva - rekonstrukce ubytovny Jaslo - technický dozor (4 494,03 KB)

09 - 2 Zpráva o hodnocení nabídek Rekonstrukce Ubytovny JASLO (645,37 KB)

08 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Struhlovsko (1 512,47 KB)

08 - 1 Výzva k podání nabídky Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Struhlovsko (2 913,72 KB)

07 - 1 výzva zš drahotuše (316,45 KB)

06 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - tělocvična Drahotuše - PD (193,01 KB)

06 - 1 výzva-tělocvična Drahotuše PD (248,75 KB)

05 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - Sklad Středolesí (376,26 KB)

05 - 1 - výzva k podání nabídky sklad materiálu Středolesí (291,96 KB)

04 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - kanc. potřeby (1 533,59 KB)

04 - 1 Výzva k podání nabídky - kanc. potřeby (249,71 KB)

03 - 2 zpráva o posouzení nabídek - Severovýchodní obchvat“ -  biologický průzkum a biologické hodnocení, hlukové  a rozptylové studie (664,49 KB)

03 - 1 výzva k podání nabídky - Severovýchodní obchvat“ -  biologický průzkum a biologické hodnocení, hlukové  a rozptylové studie (3 536,65 KB)

02 - 2 zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - odstranění dřevin (199,94 KB)

02 - 1 význa k podání nabídky - odstranění dřevin (424,73 KB)

01 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - protipovodňová opatření (1 584,95 KB)

01 -1 Výzva protipovodňová opatření - doplnění (987,62 KB)

01 -1 Výzva k podání nabídky -protipovodňová opatření (4 741,29 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020