logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

Otevřené kluziště na Masarykově náměstí v Hranicích (29)  
Zveřejnění výzvy 1.8. 2019 Výzva k podání nabídky       
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena včetně DPH 100%                                             

Otevírání obálek Datum 26.8. 2019
Hodnocení nabídek Datum 26.8 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  26. 8. 2019
Vítěz  Consultest s.r.o.
Zpracování znaleckých posudků na bytové jednotky ve střešních nástavbách a vestavbách v majetku města Hranic (28)  
Zveřejnění výzvy 1.9. 2019 Výzva k podání nabídky       
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena včetně DPH 100%

Otevírání obálek Datum 30.9. 2019
Hodnocení nabídek Datum 7.10. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  7.10. 2019
Vítěz  Ing. Tomáš Vingrálek,
Evaluace naplňování konceptu Smart City v Hranicích (27)  
Zveřejnění výzvy 23. 7. 2019 Výzva k podání nabídky       
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH 100%

Otevírání obálek Datum 7. 8. 2019
Hodnocení nabídek Datum 8. 8. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  8. 8. 2019
Vítěz  IDC CEMA s.r.o..
Stavebně technický dozor investora – rekonstrukce ulice Havlíčkova (26)  
Zveřejnění výzvy 28. 8. 2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH 100%

Otevírání obálek Datum 4. 9. 2019
Hodnocení nabídek Datum 4. 9. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  4. 9. 2019
Vítěz  Ing. Vladimír Pecha
Oprava obslužné komunikace včetně parkovacích stání – Drahotuše (25)  
Zveřejnění výzvy 5. 9. 2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH 90%
Doba provádění prací v kalendářních dnech – 10 %

Otevírání obálek Datum 23. 9. 2019
Hodnocení nabídek Datum 24. 9. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 655/2019 – RM 20 ze dne 1. 10. 2019
Vítěz  SAS4REAL s.r.o.
Revitalizace městského hřbitova  v Hranicích“ IV. Etapa – Komunikace a zpevněné plochy (24)  
Zveřejnění výzvy 9. 8. 2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH 100%

Otevírání obálek Datum 23. 8. 2019
Hodnocení nabídek Datum 26. 8. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 617/2019 – RM 18 ze dne 3. 9. 2019
Vítěz  SATES MORAVA spol. s r.o.
Projektová dokumentace – rekonstrukce části ulice Pod Bílým kamenem (23)
Zveřejnění výzvy 27. 8. 2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace – 90 %
Celková nabídková bez DPH za 1 hodinu výkonu autorského dozoru – 10 %

Otevírání obálek Datum 23. 9. 2019
Hodnocení nabídek Datum 30. 9. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  30.9.
Vítěz  PRINTES – ATELIER s.r.o.
Územní studie „Hranice - Za Čaputovým dvorem (22)
Zveřejnění výzvy obesláno Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum 23. 8. 2019
Hodnocení nabídek Datum 13. 9. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  13.9.
Vítěz  Ing. arch. Pavel Grasse
Hranice – Severovýchodní obchvat – průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí (21)
Zveřejnění výzvy Datum 25.7.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum 8. 8. 2019
Hodnocení nabídek Datum 12. 8. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  20. 8 . 2019
Vítěz G-Consult, s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
Přezkoumání hospodaření města Hranic za období 2019 – 2021, účetní a metodické poradenství (20)
Zveřejnění výzvy Datum 16.7.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum 2. 8. 2019
Hodnocení nabídek Datum 2. 8. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  2. 8 . 2019
Vítěz AUDIT TEAM s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc - Hodolany 
 Změna č. 4 územního plánu Hranic (19)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum 20.5.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum 17.06.2019
Hodnocení nabídek Datum 1. 7.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  1. 7 . 2019
Vítěz Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava 
Hranice – výměna osvětlení  - ZUŠ - 1. etapa (18)
Zveřejnění výzvy Datum 27.5.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum 17.6. 2019
Hodnocení nabídek Datum 27.6. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  28. 6 . 2019
Vítěz GB ELEKTROSERVIS, spol. s.r.o. 
 Oprava podhledu a podlahy v tělocvičně ZŠ Šromotovo (17)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum 3.6..2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

a) Celková nabídková cena bez DPH                                90%
b) Doba plnění                                                                   10%

Otevírání obálek Datum 10.06.2019
Hodnocení nabídek Datum 12.06.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení č.490/2019 - RM 14 ze dne 25.6.2019
Vítěz BYTEX - Galvánek Peter, Belanského 15, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
 Revitalizace městského hřbitova v Hranicích – epitafní desky (16)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum 17.5.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

a) Celková nabídková cena bez DPH                                90%
b) Doba provádění prací v kalendářních dnech                10%

Otevírání obálek Datum 4.06.2019
Hodnocení nabídek Datum 7.06.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 453/2019 – RM 13 ze dne 11.06.2019
Vítěz SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice 
 Oprava podhedu a podlahy v tělocvičně ZŠ, MŠ Šromotovo Hranice (15)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum 03.06.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění 10%

Otevírání obálek Datum 10.06.2019
Hodnocení nabídek Datum 12.06.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení č.490/2019 - RM 14 ze dne 25.6.2019
Vítěz BYTEX - Galvánek Peter, Belanského 15, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
Zájezd Salzburg a Orlí hnízdo pro zaměstnance a rodinné příslušníky
ze sociálního fondu (14)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  Přímé oslovení 5 cestovních
kanceláří e-mailem dne 19. 06. 2019
Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena včetně DPH osobu ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum      24. 06. 2019
Hodnocení nabídek Datum      24. 06. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Hodnotící komise viz Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
Vítěz BON TON, s.r.o., Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice, IČO: 25390589
Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - dešťová kanalizace   (13)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  19.3.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum      15.4.2019
Hodnocení nabídek Datum      18.4.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 361/2019 - RM 10 ze dne 30.4.2019
Vítěz STAVBY – BALER s.r.o., Spálov
 Restaurování stropní malby - Stará radnice   (12)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  27.3.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum      5.4.2019
Hodnocení nabídek Datum      5.4.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  5.4.2019
Vítěz
  1. místo nabídka Renata Svobodová, restaurátorka 
 Parkovací dům Billa – Studie proveditelnosti   (11)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  6.3.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %

Otevírání obálek Datum      29.3.2019
Hodnocení nabídek Datum      10.4.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  10.4.2019
Vítěz

OArchSta servis, s.r.o., Mendlovo nám. 20/11, 603 00 Brno - Město 

 Administrace veřejných zakázek  (10)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  3. 1.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Dílčí hodnotící kritéria:

  1. Nabídková cena zadávacího řízení celkem bez DPH         váha dílčího kritéria 60 %
  2. Nabídková cena za právní služby celkem bez DPH           váha dílčího kritéria  5%
  3. Délka praxe                                                                         váha dílčího kritéria 15 %
  4. Počet realizovaných zadávacích řízení                               váha dílčího kritéria 20 %
Otevírání obálek Datum      28.01.2019
Hodnocení nabídek Datum      06.02.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 208/2019 – RM 6 ze dne 26.02.2019
Vítěz

OTIDEA a.v.z., s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8 - Karlín 

 Restaurování sochy Panny Marie Bolestné  (9)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  26.3.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH
Otevírání obálek Datum 3. 4. 2019
Hodnocení nabídek Datum 5. 4. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  5.4.2019
Vítěz

MgA. Václav Polián, IČ: 88918629, Dobrovského 181/18, 779 00 Olomouc 

 Dodávka kancelářského spotřebního materiálu  (8)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  11.2.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena včetně DPH
Otevírání obálek Datum 12.3.2019
Hodnocení nabídek Datum 12.03.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi   
Vítěz

EAGLE EYES a.s., Skalní 1088,753 01 Hranice

Dodávka drogistického spotřebního materiálu  (7)                                                      
Zveřejnění výzvy Datum:  11.2.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena včetně DPH
Otevírání obálek Datum 12.03.2019
Hodnocení nabídek Datum 12.03.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  12.3.2019
Vítěz

EAGLE EYES a.s., Skalní 1088,753 01 Hranice

 Rekonstrukce části ulice Pod Bílým Kamenem - projektová dokumentace  (6)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  11.2.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% 
Cena za autorský dozor 10 %
Otevírání obálek Datum 12.3.2019
Hodnocení nabídek Datum 13.3.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi   
Vítěz

NELL Projekt Zlín s.r.o.. Plesníkova 5559, 76005 Zlín

Hranice - Rekonstrukce objektu čp. 1466 v ul. Vrchlického – Studie proveditelnosti  (5)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  18.12.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 24.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 28.1.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 29.1.2019
Vítěz

Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích (4)                                                                                                                          
Zveřejnění výzvy Datum:  11.1.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH                       90 %
doba provádění stavebních prací                          10%

Otevírání obálek Datum 29.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 7.2. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 7.2. 2019
Vítěz

Stelm s.r.o., IČ 61975311, Teplická 625/48, 753 01 Hranice

Zajištění stálého provozu, údržby a oprav bezdrátových rozhlasů, elektronických sirén
 provozně souvisejících zařízení v rámci realizovaného Povodňového varovného a hlásného          
systému města Hranic 
(3)                                                                                                                          
Zveřejnění výzvy Datum:  27.11.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 7.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 10.1.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 10.1.2019
Vítěz

PWS Plus s.r.o., Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město

 Zajištění stálého provozu hladinoměrů a zobrazování naměřených informací na webu          
v rámci realizovaného Povodňového varovného a hlásného systému města Hranic (2)                       
Zveřejnění výzvy Datum:  27.11.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 7.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 10.1.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 10.1.2019
Vítěz

Ing. Aleš Sekanina, Slovenská 152, 685 01 Bučovice

 Stavební úpravy a zateplení střechy budovy čp. 551 Drahotuše  (1)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  27.11.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 2.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 2.1.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 2.1.2019
Vítěz

1. místo nabídka společnosti KEMOSTAV s.r.o.
2. místo nabídka společnosti Stavby – Baller s.r.o.

 

Přílohy ke stažení

01 - 1 výzva k podání nabídky střechy Drahotuše (268,67 KB)

01 - 2 zpráva o posouzení nabídek - střecha Drahotuše (220,90 KB)

02 - 1 výzva k podání nabídky - provoz hladinoměrů (2 015,49 KB)

02 - 2 Posouzení a hodnocení nabídek - provoz hladinoměrů (456,30 KB)

03 - 1 Výzva k podání nabídky - zajištění provozu bezdrátového rozhlasu, sirén (2 180,95 KB)

03 - 2 Posouzení a hodnocení nabídek - zajištění provozu sirén (421,62 KB)

04 - 1 výzva k podání nabídek - kaple Valšovice (280,51 KB)

04 - 2 zpráva o posouzení nabídek - kaple Valšovice (194,13 KB)

05 - 1 Výzva k podání nabídek Studie proveditelnosti Vrchlického (3 057,85 KB)

05 - 2 Zpráva o posouzení nabídek Studie proveditelnosti Vrchlického (1 139,29 KB)

06 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - Rekonstrukce části ulice PBK - projektová dokumentace (136,18 KB)

07 - 1 - výzva k podání nabídek - drogistické zboží (250,06 KB)

07 - 2 - zpráva o posouzení nabídek - drogistické zboží (360,63 KB)

08 - 1 Výzva k podání nabídky kancelářské potřeby (248,81 KB)

08 - 2 Zpráva o posouzení nabídek kancelářské potřeby (348,32 KB)

09 - 1 VÝZVA resturování sochy Panny Marie Bolestné (354,60 KB)

09 - 2 zpráva_hodnocení_Panna Marie Bolestné (170,99 KB)

10 - 1 výzva k podání nabídky - administrace veřejných zakázek (866,59 KB)

10 - 2 zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - administrace veřejných zakázek (464,91 KB)

11 - 1 Výzva k podání nabídky - Parkovací dům Billa (2 519,97 KB)

11 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Parkovací dům Billa (1 576,53 KB)

12 - 1 Výzva k podání nabídek - restaurování stropu (488,15 KB)

12 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - restaurování stropu (3 433,14 KB)

13 - 1 Výzva k podání nabídek - Hřbitovní - kanalizace (276,36 KB)

13 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Hřbitovní - kanalizace (513,37 KB)

14 - 1 Výzva k podání nabídek - Zájezd Salzburg a Orlí hnízdo pro zaměstnance a rodinné příslušníky (218,00 KB)

14 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Zájezd Salzburg a Orlí hnízdo pro zaměstnance a rodinné příslušníky (303,96 KB)

15 - 1 Výzva k podání nabídek - Oprava podhedu a podlahy v tělocvičně ZŠ, MŠ Šromotovo Hranice (251,23 KB)

15 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Oprava podhedu a podlahy v tělocvičně ZŠ, MŠ Šromotovo Hranice (527,44 KB)

16 - 1 výzva pro podání nabídek - Studie obchvat (357,62 KB)

16 - 2 zpráva o posouzení studie obchvat (186,22 KB)

17 - 2 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek podhledy a podleha ZŠ Šromotovo (531,33 KB)

18 - 1 výzva k podání nabídky - osvětlení ZUŠ (279,63 KB)

18 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - osvětlení ZUŠ (181,60 KB)

19 - 1 - výzva k podání nabídek - změna územního plánu (3 496,97 KB)

19 - 2 - Protokol o posouzení a hodnocení nabídek - změna územního plánu (134,33 KB)

20 - 1 Výzva k podání nabídky - přezkoumání hospodaření 2019 (1 634,01 KB)

20 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - přezkoumání hospodaření 2019 (1 032,08 KB)

21 - 1 výzva k podání nabídky PD - SV obchvat (4 826,66 KB)

21 - 2 zpráva o posouzení nabídky PD - SV obchvat (1 178,21 KB)

22 - Výzva k podání nabídky - územní studie (6 369,84 KB)

22 - zpráva o posouzení nabídek - územní studie (1 123,91 KB)

23 - 1 Výzva k podání nabídek PD - Pod Bílým kamenem (732,85 KB)

23 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek PD Pod Bílým kamenem (492,77 KB)

24 - 1 Výzva k podání nabídky - revitalizace hřbitova - komunikace (384,95 KB)

24 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - revitalizace hřbitova - komunikace (586,23 KB)

25 - 1 Výzva k podání nabídek oprava komunikace Drahotuše (364,98 KB)

25 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek- oprava komunikace Drahotuše (2 200,73 KB)

26 - 1 Výzva k podání nabídek - stavebně technický dozor Havlíčkova (439,85 KB)

26 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek- stavebně technický dozor Havlíčkova (302,12 KB)

27 - 1 Výzva k podání nabídek SMART City (446,32 KB)

27 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek SMARt City (416,71 KB)

28 - 1 Výzva k podání nabídek - znalecké posudky (2 721,68 KB)

28 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - znalecké posudky (1 079,19 KB)

29 - 1 Výzva k podání nabídky - otevřené kluziště (394,59 KB)

29 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - otevřené kluziště (659,98 KB)

Výsledky výběrových řízení 2018

více... | Publikováno 6.2.2018

Výsledky výběrových řízení 2017

více... | Publikováno 4.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020