logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení naleznete na Profilu zadavatele,  případně níže:

(21)  Prádelna Domova seniorů - PD
Zveřejnění výzvy Datum 26. 7. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                    90%
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                         x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD               10%
nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                   x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum 10.8. 2023
Hodnocení nabídek Datum  14. 8. 2023  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  15. 8. 5. 2023
Vítěz Miroslav Šimůnek – Architektura a interiér Seifertova 702/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 11174412

 

(20)  Ekologická zahrada MŠ Drahotuše
Zveřejnění výzvy Datum 24. 5. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  9.6. 2023
Hodnocení nabídek Datum  12. 6. 2023  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  20. 6. 5. 2023
Vítěz  Hybaj s.r.o., se sídlem Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín, IČO: 28633474

 

(19)  Požární přívěs pro jednotku SDH Slavíč
Zveřejnění výzvy Datum 24. 5. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  9.6. 2023
Hodnocení nabídek Datum  12. 6. 2023  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  20. 6. 5. 2023
Vítěz  ZHT Group s.r.o., IČO: 27762262, se sídlem Slavíč 16, 753 61 Hranice VII

 

(18)  Dopravní automobil pro jednotku SDH Valšovice
Zveřejnění výzvy Datum 9. 5. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  24. 5. 2023
Hodnocení nabídek Datum  5. 6. 2023  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  20. 6. 5. 2023
Vítěz  EMBEFOR s.r.o., sídlo Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO: 06138900

 

(17) Splašková kanalizace ul. Potštátská, Hranice - PD
Zveřejnění výzvy Datum 9. 5. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                               90%
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                        x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%
nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                               x 10 = počet bodů%

Otevírání obálek Datum  2. 6. 2023
Hodnocení nabídek Datum  9. 6. 2023  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  9. 6. 5. 2023
Vítěz Báňské projekty Ostrava, a. s., IČO: 60792841,  se sídlem Vítkovická 3108/11,702 00 Ostrava

 

(16)  Přechod pro chodce ulice Hranická
Zveřejnění výzvy Datum 10. 5. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  2. 6. 2023
Hodnocení nabídek Datum  5. 6. 2023  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  6. 6. 5. 2023
Vítěz  INGDOP s.r.o., IČO: 60775530, se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

 

(15)  Technologické vybavení sběrného dvora
Zveřejnění výzvy Datum 11. 4. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  4. 5. 2023
Hodnocení nabídek Datum  5. 5. 2023  Protokol o hodnocení   a Protokol o hodnocení 2 
Rozhodnutí o vítězi Datum  23. 5. 2023
Vítěz  ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČO: 25347942 se sídlem Štefánikova 2664, 760 01, Zlín

 

(14)  Repase oken na zámku
Zveřejnění výzvy Datum 21. 4. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  15. 5. 2023
Hodnocení nabídek Datum  16. 5. 2023  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  23. 5. 2023
Vítěz  Miroslav Toláš, IČO: 03965422

 

(13)  Cyklostezka Velká a cyklostezka Velká – Lhotka - PD
Zveřejnění výzvy Datum 19. 4. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                               90%
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                          x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD        10%
nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                 x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum  15. 5. 2023
Hodnocení nabídek Datum  16. 5. 2023 Protokol o hodnocení  I a Protokol o hodnocení II
Rozhodnutí o vítězi Datum  23. 5. 2023
Vítěz  SAGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČO: 28597044

 

(12)  Stavební úpravy – výměna části střešních oken na objektu MěÚ Hranic
Zveřejnění výzvy Datum 5. 4. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  25. 4. 2023
Hodnocení nabídek Datum  27. 4. 2023 Protokol o hodnocení  
Rozhodnutí o vítězi Datum  9. 5. 2023
Vítěz  STAVITELSTVÍ STŘECHY s.r.o., IČO: 25376896, se sídlem Tovární 2241, 753 01 Hranice

 

 (11) Cyklostezka Velká u Hranic –náhon- PD 
Zveřejnění výzvy Datum 5. 4. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                               90%
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                      x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%
nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky               x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum  25. 4. 2023
Hodnocení nabídek Datum  27. 4. 2023 Protokol o hodnocení  
Rozhodnutí o vítězi Datum  9. 5. 2023
Vítěz  360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., IČO: 64088545, se sídlem Hermy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

 

 (10) Stavební úpravy foyer staré radnice 
Zveřejnění výzvy Datum 30. 3. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH - 100%

Otevírání obálek Datum  31.3. 2023
Hodnocení nabídek Datum  11. 4. 2023 Protokol o hodnocení  
Rozhodnutí o vítězi Datum  18. 4. 2023
Vítěz  1.VASTO spol. s r.o., IČO: 41084900, se sídlem Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

 

 (09) Úprava koncertního sálu č.p. 118 - II 
Zveřejnění výzvy Datum 2. 3. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 1.3.2023
Hodnocení nabídek Datum 22.3.2023 Protokol o hodnocení  a 2. jednání
Rozhodnutí o vítězi Datum  4.4. 2023
Vítěz ELEKTRO-FLEXI s.r.o., IČO: 28602340, se sídlem U Kapličky 21, 783 49 Lutín

 

 (08) Čištění a monitoring dešťové kanalizace 
Zveřejnění výzvy Datum 3. 3. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 24.3.2023
Hodnocení nabídek Datum 27.3.2023 Protokol o hodnocení  
Rozhodnutí o vítězi Datum  4.4. 2023
Vítěz SEZAKO Prostějov s.r.o., IČO: 25579703, se sídlem J.B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
 (07) Oprava poškozených částí cyklostezky Bečva - II. etapa 
Zveřejnění výzvy Datum 16. 2.2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 20.3.2023
Hodnocení nabídek Datum 22.3.2023 Protokol o hodnocení  a 2. jednání
Rozhodnutí o vítězi Datum  4.4. 2023
Vítěz SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, IČO: 48035599, se sídlem Hodolanská 413/32, 772 00 Olomouc – Hodolany

 

 (06) Hranice – Administrace veřejných zakázek 
Zveřejnění výzvy Datum 16. 2.2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 28.2.2023
Hodnocení nabídek Datum 2.3.2023 Protokol o hodnocení 
Rozhodnutí o vítězi Datum 14.3. 2023
Vítěz OTIDEA Admin s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3

 

 (05) Hranice – Dodávka kancelářských potřeb
Zveřejnění výzvy Datum 13. 3.2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 11.4.2023
Hodnocení nabídek Datum 11.4.2023 Protokol o hodnocení 
Rozhodnutí o vítězi Datum 11.4.2023
Vítěz EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice2 
 (04) zakázky Hranice – Dodávka drogistického spotřebního materiálu
Zveřejnění výzvy Datum 13.3.2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 11.4.2023
Hodnocení nabídek Datum 11.4.2023 Protokol o hodnocení 
Rozhodnutí o vítězi Datum 11.4.2023
Vítěz

A Alternativ, s.r.o., Bynina 116, 757 01 Valašské Meziříčí                

 

 

 (03) Pojištění majetku města Hranice a (pojištění) odpovědnosti za způsobenou škodu - újmu
Zveřejnění výzvy Datum 28. 2. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 10.3.2023
Hodnocení nabídek Datum 13.3.2023 Protokol o hodnocení 
Rozhodnutí o vítězi Datum 14.3.2023
Vítěz Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451, Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 

 

 (02) Nákup elektromobilu
Zveřejnění výzvy Datum 3.1.2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 25.1.2023
Hodnocení nabídek Datum 26.1.2023 Protokol o hodnocení a 2. Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Datum 14.2.2023
Vítěz Nelagia s.r.o., IČO: 10802185, se sídlem Světova 523/1, 180 00, Praha 8 

 

 (01) Velká, Kaple Povýšení sv. Kříže - restaurátorské práce
Zveřejnění výzvy Datum 20.1.2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH - 100%

Otevírání obálek Datum 2.2.2023
Hodnocení nabídek Datum 3.2.2023 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Datum 24.2.2023
Vítěz Renata Svobodová, IČO: 73311375, se sídlem Zahradní 827, 742 013 Studénka

 

Přílohy ke stažení

01 - 1 Výzva kp odání nabídek- kaple Velká (387,93 KB)

01 -2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek kaple Velká (401,19 KB)

02 - 1 Výzva k podání nabídek - Nákup elektromobilu (371,13 KB)

02 - 2 zpráva o posouzení nabídek - Nákup elektromobilu (739,64 KB)

02 - 3 zpráva o posouzení nabídek - Nákup elektromobilu (414,51 KB)

03 - 1 Výzva_k_podání_nabídek_pojištění (283,20 KB)

03 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - pojištění (399,64 KB)

04 - 1 Výzva k podání nabídky drogistické zboží (213,01 KB)

04 - 2 Zpráva o posouzení - drogistické zboží (178,62 KB)

05 - 1 Výzva k podání nabídky kancelářské potřeby (212,82 KB)

05 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení kancelářské potřeby (144,27 KB)

06 - 1 Zadávací_dokumentace administrace zakázek (1 257,19 KB)

06 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek administrace zakázek (293,96 KB)

07 - 1 Výzva k podání nabídek - Oprava poškozených částí cyklostezky (441,13 KB)

07 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek oprava cyklostezky 1 (711,77 KB)

07 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek oprava cyklostezky 2 (306,98 KB)

08 - 1 Výzva čištění a monitoring dešťové kanalizace (421,05 KB)

08 - 2 Zpráva o posouzení čištění a monitoring dešťové kanalizace (494,17 KB)

09 - 1 Výzva k podání nabídek Úprava koncertního sálu (396,07 KB)

09 - 2 Zpráva o posouzení nabídek Úprava koncertního sálu 1 (487,25 KB)

09 - 2 Zpráva o posouzení nabídek Úprava koncertního sálu 2 (221,44 KB)

10 - 1 Výzva k podání_nabídek Stavební úpravy foyer Staré radnice (415,36 KB)

10 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek foyer Staré radnice (222,99 KB)

11 - 1 Výzva k podání nabídky cyklostežzka Velká (613,45 KB)

11 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek cyklostezka Velká (419,59 KB)

12 - 1 Výzva k podání nabídek - výměna části střešních oken (602,31 KB)

12 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek výměna oken (402,97 KB)

13 - 1 Výzva k podání nabídek cyklostezka Velká - PD (621,16 KB)

13 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I - cyklostezka Velká PD (234,83 KB)

13 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II. - cyklostezka Velká PD (661,15 KB)

14 - 1 - Výzva k podání nabídek - repase oken na zámku (387,93 KB)

14 - 2 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - repase oken na zámku (115,25 KB)

15 - 1 Výzva k podání nabídek - technologické vybavení sběrného dvora (532,76 KB)

15 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1 - technologické vybavení sběrného dvora (240,02 KB)

15 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 2 - technologické vybavení sběrného dvora (419,99 KB)

16 - 1 Výzva k podání nabídek -Přechod Hranická (587,52 KB)

16 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek přechod Hranická (404,45 KB)

17 - 1 Výzva k podání nabídek kanalizace_Potštátská (429,12 KB)

17 - 2 Zpráva o posouzení nabídek kanalizace_Potštátská (418,17 KB)

18 - 1 Výzva_k_podání_nabídek_automobil (443,94 KB)

18 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - automobil (263,61 KB)

19 - 1 Výzva_k_podání_nabídek_přívěs (407,29 KB)

19 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek požární přívěs (233,24 KB)

20 - 1 Výzva - Ekologická zahrada MŠ Drahotuše (396,02 KB)

20 - 2 Zpráva o posouzení nabídek Ekologická zahrada (220,19 KB)

21 - 1 Výzva k podání nabídek Prádelna Domov seniorů - PD (429,82 KB)

21 - 2 Zpráva o posouzení nabídek Prádelna Domova seniorů - PD (565,00 KB)

Stáhnout vše

Výsledky výběrových řízení 2022

více... | Publikováno 21.2.2022

Výsledky výběrových řízení 2021

více... | Publikováno 28.4.2021

Výsledky výběrových řízení 2020

více... | Publikováno 19.2.2020

Výsledky výběrových řízení 2019

více... | Publikováno 2.1.2019

Výsledky výběrových řízení 2018

více... | Publikováno 6.2.2018

Výsledky výběrových řízení 2017

více... | Publikováno 4.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies