logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích (4)                                                                                                                          
Zveřejnění výzvy Datum:  11.1.2019 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH                       90 %
doba provádění stavebních prací                          10%

Otevírání obálek Datum 29.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 7.2. 2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 7.2. 2019
Vítěz

Stelm s.r.o., IČ 61975311, Teplická 625/48, 753 01 Hranice

Zajištění stálého provozu, údržby a oprav bezdrátových rozhlasů, elektronických sirén
 provozně souvisejících zařízení v rámci realizovaného Povodňového varovného a hlásného          
systému města Hranic 
(3)                                                                                                                          
Zveřejnění výzvy Datum:  27.11.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 7.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 10.1.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 10.1.2019
Vítěz

PWS Plus s.r.o., Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město

 Zajištění stálého provozu hladinoměrů a zobrazování naměřených informací na webu          
v rámci realizovaného Povodňového varovného a hlásného systému města Hranic (2)                       
Zveřejnění výzvy Datum:  27.11.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 7.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 10.1.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 10.1.2019
Vítěz

Ing. Aleš Sekanina, Slovenská 152, 685 01 Bučovice

 Stavební úpravy a zateplení střechy budovy čp. 551 Drahotuše  (1)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  27.11.2018 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 2.1.2019
Hodnocení nabídek Datum 2.1.2019 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 2.1.2019
Vítěz

1. místo nabídka společnosti KEMOSTAV s.r.o.
2. místo nabídka společnosti Stavby – Baller s.r.o.

 

Výsledky výběrových řízení 2018

více... | Publikováno 6.2.2018

Výsledky výběrových řízení 2017

více... | Publikováno 4.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019