logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

Tělocvična ZŠ Drahotuše – projektová dokumentace (06)
Zveřejnění výzvy   Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria a) Celková nabídková cena bez DPH                                    90 %
b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD              10%
Otevírání obálek Datum 13.04.2018
Hodnocení nabídek Datum 16.04.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 2250/2018 - RM 74 ze dne 24. 4. 2018
Vítěz STUDIO PAB s.r.o., 28 října 5, 779 00 Olomouc
Sklad materiálu Středolesí (05)
Zveřejnění výzvy Datum  16.4.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 23. 5. 2018
Hodnocení nabídek Datum 23. 5.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  23. 5. 2018
Vítěz STAVBY – BALLER s.r.o.  Spálov 30, 742 37  Spálov
Hranice – Dodávka kancelářského spotřebního materiálu (04)
Zveřejnění výzvy Datum  2.3.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena včetně DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 27.3.2018
Hodnocení nabídek Datum 27.3.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  27. 3. 2018
Vítěz EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice
„Hranice – Severovýchodní obchvat“ -  provedení  biologického průzkumu a biologického hodnocení, hlukové  a rozptylové studie (03)
Zveřejnění výzvy Datum  20.2.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 6. 3. 2018
Hodnocení nabídek Datum 8. 3. 2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  8. 3. 2018
Vítěz INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno
Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa – odstranění stromů a keřů (02)
Zveřejnění výzvy Datum  17.1.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena včetně DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 29. 1. 2018
Hodnocení nabídek Datum 31. 1. 2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 2105/2018-RM 68 ze dne 06.02.2018
Vítěz BEATRICE MÁDROVÁ, Svat. Čecha 788/16, 751 31 Lipník nad Bečvou
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní svodnici Bezejmenném potoce (01)
Zveřejnění výzvy Datum  23.11.2017 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci a doplnění
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 15.12.2017
Hodnocení nabídek Datum 21.12.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  16.1.2018
Vítěz AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

 

Výsledky výběrových řízení 2017

více... | Publikováno 4.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017