logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení naleznete na Profilu zadavatele,  případně níže:

(04)  Zámek Hranice – oprava věže - PD - II
Zveřejnění výzvy Datum 23. 1. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%

nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                      x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%

nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                                x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum  15. 02. 2024
Hodnocení nabídek Datum  27. 02. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum  12. 03. 2024
Vítěz

Studio PAB s.r.o. IČO: 03915221,  se sídlem Šantova 657/8, 779 00 Olomouc

(03)  Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod nemocnicí a Pod Lipami – PD I. etapa
Zveřejnění výzvy Datum 23. 11. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%

nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                      x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%

nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                                x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum 18.12. 2023
Hodnocení nabídek Datum  23. 01. 2024  1. zpráva o hodnocení nabídek   a 2. zpráva o hodnocení nabídek 
Rozhodnutí o vítězi Datum  23. 01. 2024
Vítěz

NELL PROJEKT s.r.o. se sídlem Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČO: 29209081

 

(02)  Cyklostezka Bečva, pravobřežní trasa, k.ú. Hranice, 2. etapa – úsek „B“ - PD
Zveřejnění výzvy Datum 03. 01. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%

nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                      x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%

nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                                x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum 11.01. 2024
Hodnocení nabídek Datum  18. 01. 2024  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  18. 01. 2024
Vítěz

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk,  IČO: 63320819

 

(01)  Rekonstrukce střechy objektu č.p. 2050 Pod Křivým, Hranice - PD
Zveřejnění výzvy Datum 14. 02. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                        x 90  = počet bodů
b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                          10%
nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                 x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum 28. 02. 2024
Hodnocení nabídek Datum  01. 03. 2024  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  01. 03. 2024
Vítěz

GEDES s.r.o. Nám. Osvobození 112,  753 61 Hranice IV-Drahotuše IČO: 2779661244

Výsledky výběrových řízení 2023

více... | Publikováno 24.1.2023

Výsledky výběrových řízení 2022

více... | Publikováno 21.2.2022

Výsledky výběrových řízení 2021

více... | Publikováno 28.4.2021

Výsledky výběrových řízení 2020

více... | Publikováno 19.2.2020

Výsledky výběrových řízení 2019

více... | Publikováno 2.1.2019

Výsledky výběrových řízení 2018

více... | Publikováno 6.2.2018

Výsledky výběrových řízení 2017

více... | Publikováno 4.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies