logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení naleznete na Profilu zadavatele,  případně níže: 

Územní studie Velká (10)                                                   
Zveřejnění výzvy   Výzva k podání nabídky    
Hodnotící kritéria Celková cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 3.7. 2020
Hodnocení nabídek Datum 7.7.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 7.7.2020
Vítěz

Ing. arch. Pavel Grasse

Bourání komína staré kotelny Domova seniorů - PD  (9)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  22.6.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková cena bez DPH za zpracování PD  90%
Celková nabídková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu autorského dozoru 10%
 
Otevírání obálek Datum 16.6.2020
Hodnocení nabídek Datum 20.6.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 20.6.2020
Vítěz

GEDES s.r.o.

Výměna svítidel ZUŠ Hranice  (8)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  30.6.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 16.7.2020
Hodnocení nabídek Datum 20.7.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 20.7.2020
Vítěz

KAMIT – SYSTÉM s.r.o.

Zpracování lesních hospodářských osnov  (7)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  6.5.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková cena včetně DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 10.6.2020
Hodnocení nabídek Datum 17.6.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 17.6.2020
Vítěz

Silva projekt s.r.o. Kotojedská 1044/27, Kojetín

Lesní hospodářský plán  (6)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum: 6.5.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková cena včetně DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 10.6.2020
Hodnocení nabídek Datum 17.6.2020 Protokol o hodnocení                             
Rozhodnutí o vítězi  Datum 17.6.2020
Vítěz

Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.

Dodávka kancelářských potřeb  (5)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  26.2.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková cena včetně DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 25.3.2020
Hodnocení nabídek Datum 25. 3.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 25.3.2020
Vítěz

EAGLE EYES a.s., Skalní 1088,753 01 Hranice

Dodávka drogistického spotřebního materiálu  (4)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  28.2.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková cena včetně DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 25.3.2020
Hodnocení nabídek Datum 25. 3.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 25.3.2020
Vítěz

EAGLE EYES a.s., Skalní 1088,753 01 Hranice

 Oprava - rekonstrukce chodníků – zpracování projektové dokumentace  (3)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  22.1.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  za zpracování PD                           - 90% 
Celková nabídková bez DPH za 1 hodinu výkonu autorského dozoru - 10 %
Otevírání obálek Datum 4.2.2020
Hodnocení nabídek Datum 6.2.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 11.2.2020
Vítěz

Vítěz: SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí 8. května  (2)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  22.1.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 3.2.2020
Hodnocení nabídek Datum 4.2.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 4.2.2020
Vítěz

František Pavúček, Nejdek 691 44 Lednice na Moravě

 Restaurování kříže na Třídě 1. máje  (1)                                                   
Zveřejnění výzvy Datum:  22.1.2020 Výzva k podání nabídky
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 3.2.2020
Hodnocení nabídek Datum 4.2.2020 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Datum 4.2.2020
Vítěz

SOCHAŘI v.o.s., IČO 25391321, Holandská 30, 772 00 Olomouc.

 

Výsledky výběrových řízení 2019

více... | Publikováno 2.1.2019

Výsledky výběrových řízení 2018

více... | Publikováno 6.2.2018

Výsledky výběrových řízení 2017

více... | Publikováno 4.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020