logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

Hranice – Dodávka kancelářského spotřebního materiálu (04)
Zveřejnění výzvy Datum  2.3.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena včetně DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 27.3.2018
Hodnocení nabídek Datum 27.3.2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  27. 3. 2018
Vítěz EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice
„Hranice – Severovýchodní obchvat“ -  provedení  biologického průzkumu a biologického hodnocení, hlukové  a rozptylové studie (03)
Zveřejnění výzvy Datum  20.2.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 6. 3. 2018
Hodnocení nabídek Datum 8. 3. 2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  8. 3. 2018
Vítěz INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno
Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa – odstranění stromů a keřů (02)
Zveřejnění výzvy Datum  17.1.2018 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci 
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena včetně DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 29. 1. 2018
Hodnocení nabídek Datum 31. 1. 2018 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  Usnesení 2105/2018-RM 68 ze dne 06.02.2018
Vítěz BEATRICE MÁDROVÁ, Svat. Čecha 788/16, 751 31 Lipník nad Bečvou
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní svodnici Bezejmenném potoce (01)
Zveřejnění výzvy Datum  23.11.2017 Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci a doplnění
Hodnotící kritéria Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………100 %
Otevírání obálek Datum 15.12.2017
Hodnocení nabídek Datum 21.12.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi  16.1.2018
Vítěz AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

 

Výsledky výběrových řízení 2017

více... | Publikováno 4.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017