logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení naleznete na Profilu zadavatele,  případně níže:

(12) Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice
Zveřejnění výzvy Datum 26. 3. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  15. 04. 2024
Hodnocení nabídek Datum  17. 04. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum 30. 04. 2024
Vítěz

Pavlacký s.r.o., IČO: 63472902, se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

 

(11)  Komunikace M. Tyrše Hranice IV -Drahotuše - PD
Zveřejnění výzvy Datum 16. 4. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                              90%
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                    x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%
nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky           x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum  2. 05. 2024
Hodnocení nabídek Datum  6. 05. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum 14. 05. 2024
Vítěz

ARTENDR s.r.o., IČO: 24190853, se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

 

(10)  Bourací práce č.p. 652 Komenského ul., Hranice - PD
Zveřejnění výzvy Datum 16. 4. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                              90%
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                    x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%
nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky           x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum  2. 5. 2024
Hodnocení nabídek Datum  5. 5. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum 5. 5. 2024
Vítěz

GEDES s.r.o., IČO: 27796612, se sídlem Nám. Osvobození 112, 753 61 Hranice IV - Drahotuše

 

(09)  ZŠ a MŠ Drahotuše – odstranění vlhkosti v budově MŠ
Zveřejnění výzvy Datum 16. 4. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

Otevírání obálek Datum  2. 5. 2024
Hodnocení nabídek Datum  6. 5. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum 14. 5. 2024
Vítěz

STAVBYOPELKA, s.r.o., IČO: 17176956, se sídlem Spálov 350, 742 37 Spálov

 

(08)  drogistický materiál
Zveřejnění výzvy Datum 25. 3. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková cena s DPH

Otevírání obálek Datum  17. 04. 2024
Hodnocení nabídek Datum  29. 04. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum 29. 04. 2024
Vítěz

FROS ZPS s.r.o., K Rybníčkům 455, 747 81 Otice okr. Opava

 

(07)  Repase oken  - Pernštejnské nám 1 a Zámecká 118
Zveřejnění výzvy Datum 27. 3. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková cena s DPH

Otevírání obálek Datum  17. 04. 2024
Hodnocení nabídek Datum  22. 04. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum 30. 04. 2024
Vítěz

Miroslav Toláš, Ústí 60 

 

(06)  Hranice – Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Hranice
Zveřejnění výzvy Datum 26. 3. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

Celková cena s DPH

Otevírání obálek Datum  17. 04. 2024
Hodnocení nabídek Datum  17. 04. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum 17. 04. 2024
Vítěz

EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice

 

(05)  Informační panely autobusových zastávek v Hranicích, 32 lokalit - PD
Zveřejnění výzvy Datum 21. 2. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%

nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                      x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%

nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                                x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum  07. 03. 2024
Hodnocení nabídek Datum  18. 03. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum  26. 03. 2024
Vítěz

ELEKTROPROGRES HRANICE, spol. s r.o. se sídlem Mostní 689, 753 01 Hranice, IČO: 45196541

 

(04)  Zámek Hranice – oprava věže - PD - II
Zveřejnění výzvy Datum 23. 1. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%

nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                      x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%

nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                                x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum  15. 02. 2024
Hodnocení nabídek Datum  27. 02. 2024  Zpráva o hodnocení nabídek    
Rozhodnutí o vítězi Datum  12. 03. 2024
Vítěz

Studio PAB s.r.o. IČO: 03915221,  se sídlem Šantova 657/8, 779 00 Olomouc

 

(03)  Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod nemocnicí a Pod Lipami – PD I. etapa
Zveřejnění výzvy Datum 23. 11. 2023  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%

nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                      x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%

nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                                x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum 18.12. 2023
Hodnocení nabídek Datum  23. 01. 2024  1. zpráva o hodnocení nabídek   a 2. zpráva o hodnocení nabídek 
Rozhodnutí o vítězi Datum  23. 01. 2024
Vítěz

NELL PROJEKT s.r.o. se sídlem Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČO: 29209081

 

(02)  Cyklostezka Bečva, pravobřežní trasa, k.ú. Hranice, 2. etapa – úsek „B“ - PD
Zveřejnění výzvy Datum 03. 01. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%

nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                                      x 90  = počet bodů

b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                        10%

nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                                x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum 11.01. 2024
Hodnocení nabídek Datum  18. 01. 2024  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  18. 01. 2024
Vítěz

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk,  IČO: 63320819

 

(01)  Rekonstrukce střechy objektu č.p. 2050 Pod Křivým, Hranice - PD
Zveřejnění výzvy Datum 14. 02. 2024  Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci      
Hodnotící kritéria

a) celková nabídková cena bez DPH                                                                                 90%
nejnižší nabídková cena
cena dané nabídky                                                                        x 90  = počet bodů
b) Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD                                                          10%
nejnižší cena za 1 hodinu výkonu AD
cena za 1 hodinu výkonu AD dané nabídky                                 x 10 = počet bodů

Otevírání obálek Datum 28. 02. 2024
Hodnocení nabídek Datum  01. 03. 2024  Protokol o hodnocení   
Rozhodnutí o vítězi Datum  01. 03. 2024
Vítěz

GEDES s.r.o. Nám. Osvobození 112,  753 61 Hranice IV-Drahotuše IČO: 2779661244

Přílohy ke stažení

01 - 1 - Výzva k podání nabídek rekonstrkce střechy PD (430,12 KB)

01 - 2 - Zpráva o posouzení nabídek - rekonstrukce střechy PD (143,93 KB)

02 - 1 - Výzva k podání nabídek cyklostezka Bečva PD (439,42 KB)

02 - 2 - Zpráva o posouzení nabídek - cyklostezka Bečva PD (227,74 KB)

03 - 1 - Výzva Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod nemocnicí - PD (613,66 KB)

03 - 2 -1. Zpráva o posouzení nabídek Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod nemocnicí a Pod Lipami – PD (217,11 KB)

03 - 2 -2. Zpráva o posouzení nabídek Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod nemocnicí a Pod Lipami – PD (237,67 KB)

04 - 1 - výzva k podání nabídek - Zámek oprava věže - PD (432,82 KB)

04 - 2 - zpráva o posouzení nabídek - Zámek oprava věže - PD (403,63 KB)

05 - 1 Výzva k podání nabídky Informační_panely_autobusové_zastávky_-_PD_ (433,58 KB)

05 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek infotabule zastávky PD (400,14 KB)

06-1 Výzva k podání nabídky kancelářské potřeby (213,39 KB)

06- 2 zpráva o posouzení nabídek kancelářské potřeby (1 171,08 KB)

07 - 1 Výzva k podání nabídek - repase oken (299,03 KB)

07 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek repase oken (122,74 KB)

08 - 1 Výzva k podání nabídky drogistické zboží (214,10 KB)

08 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek drogistické zboží (1 328,67 KB)

09 - 1 Výzva_k_podání_nabídek odstranění vlhkosti Drahotuše (426,62 KB)

09 - 2 Zpráva o posouzení nabídek odstranění vlhkosti MŠ Drahotuše (397,96 KB)

10 - 1 Výzva_k_podání_nabídky bourací práce (424,67 KB)

10 - 2 Zpráva o posouzení nabídek bourací práce (227,04 KB)

11 - 1 Výzva_k_podání_nabídek_Tyršova PD (440,72 KB)

11 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Tyršova PD (404,43 KB)

12 - 1 Výzva_k_podání_nabídek_-_Sportoviště_ Struhlovsko (614,43 KB)

12 - 2 Zpráva o posouzení nabíddek Sportoviště u ZŠ Struhlovsko (229,71 KB)

Stáhnout vše

Výsledky výběrových řízení 2023

více... | Publikováno 24.1.2023

Výsledky výběrových řízení 2022

více... | Publikováno 21.2.2022

Výsledky výběrových řízení 2021

více... | Publikováno 28.4.2021

Výsledky výběrových řízení 2020

více... | Publikováno 19.2.2020

Výsledky výběrových řízení 2019

více... | Publikováno 2.1.2019

Výsledky výběrových řízení 2018

více... | Publikováno 6.2.2018

Výsledky výběrových řízení 2017

více... | Publikováno 4.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies