logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výběrových řízení 2017

Publikováno 4.7.2017

Výsledky veřejných zakázek - 2017

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

Demolice objektu 553/13, k.ú. Hranice (22)
Zveřejnění výzvy Datum 2.11.2017 - 13.12.2017  Odkaz na výzvu a dodatek
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 13.12.2017
Hodnocení nabídek Datum 19.12. 2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 19.12.2017
Vítěz

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Dodavatel na maintenance diskového pole Storwize V7000 (21)
Zveřejnění výzvy Datum 17.10.2017 - 1.11.2017  Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 1.11.2017
Hodnocení nabídek Datum 1.11.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 1.11.2017
Vítěz

AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, 779 00 Olomouc

Stavební úpravy a zateplení střechy budovy čp. 551 Drahotuše (20)
Zveřejnění výzvy Datum 4.9.2017  Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 27.9.2017
Hodnocení nabídek Datum 20.10.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi  
Vítěz

Výběrové řízení zrušeno

Dešťová kanalizace v Drahotuších – ulice J.  Nerudy - tlakové vyčištění, kamerová prohlídka kanalizace“  (19)
Zveřejnění výzvy Datum 21. 9. 2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 16. 10. 2017
Hodnocení nabídek Datum 20. 10. 2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Datum 20. 10. 2017
Vítěz Vodovody a kanalizace Přerov, s.r.o., Šířava 482/21 750 02 Přerov
Nákup kompostérů Hranice (18)
Zveřejnění výzvy Datum 30.08.2017 - 14.09.2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 14.09.2017
Hodnocení nabídek Datum 20.09.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení č.1851/2017 - RM 60 ze dne 3.10.2017
Vítěz J.A.D. TOOLS s.r.o., Uničovská 1324/21, 784 01 Litovel
Repase osobního výtahu v budově Staré radnice Masarykovo nám. 71 (17)
Zveřejnění výzvy Datum:  14.7.2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena s DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 1.9.2017
Hodnocení nabídek Datum 27.9.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Datum 27.9.2017
Vítěz Schindler CZ, a.s. Železniční 548/4B,  779 00   Olomouc
MěÚ Hranice – výměna střešních oken čp. 1 Pernštejnské nám., Hranice, zámek (16)
Zveřejnění výzvy Datum: 25.08.2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková cena včetně DPH: 617.503,-
Otevírání obálek Datum 18.09.2017
Hodnocení nabídek Datum 18.09.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi 19.09.2017
Vítěz IZOTECH MORAVIA, spol. s.r.o., Kožušany 162, 783 75 Kožušany - Tážaly
Regenerace povrchu a výměna části koberce na sportovním hřišti Kpt. Jaroše  (15)
Zveřejnění výzvy Datum 6. – 20. 9. 2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 26. 9. 2017
Hodnocení nabídek Datum 26. 9. 2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 26. 9. 2017
Vítěz Gold Return, s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 000 Praha 5
Rekonstrukce povrchu víceúčelového sportovního hřiště DDM Hranice (14)
Zveřejnění výzvy Datum 17.7. – 8.8.2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 22.8.2017
Hodnocení nabídek Datum 22.8.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 22.8.2017
Vítěz STAVO SPORTT s.r.o., Přehradní 233, 763 16, Fryšták – Dolní Ves
Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ Šromotovo (13)
Zveřejnění výzvy Datum 13.06.2017 - 07.07.2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 11.07.2017
Hodnocení nabídek Datum 14.07.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení č.1729/2017 - RM 56 ze dne 25.07.2017
Vítěz MERAT s.r.o.,  Zahradní 1069, 687 51 Nivnice
Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka (12)
Zveřejnění výzvy 31.07.2017 - 21.08.2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 18.08.2017
Hodnocení nabídek Datum 21.08.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení č.1766/2017 - RM 57 ze dne 22.08.2017
Vítěz PKD PROJEKT s.r.o., Nádražní 878, 753 01 Hranice
Externí zajištění činnosti městského architekta (11)
Zveřejnění výzvy Datum  13.06.2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria

Výběrové řízení bude probíhat ve 2 kolech.

První kolo zahrnuje zaslání přihlášek do výběrového řízení do 11. 7. 2017. Následně budou uchazeči, kteří splnili podmínky výběrového řízení pozváni k účasti ve druhém kole. Předpokládaný termín druhého kola je 13. 7. 2017 a je tedy vhodné si tento termín rezervovat. Uchazeč, který postoupí do 2. kola, předloží seznam kvalitních příkladů z architektonické, urbanistické a územně plánovací praxe, které by mohly být námětem pro město Hranice. Dále budou uchazeči kladeny otázky z oblasti urbanismu, architektury obecně, otázky z konkrétních lokalit města a otázky týkající se znalosti předpisů souvisejících s výkonem činnosti architekta města.

Okruhy pro posuzování žadatelů o pozici městského architekta:

1.     Znalost předpisů souvisejících s činností městského architekta

(územně-plánovací a správní postupy s důrazem na stavební zákon

2.     Doporučení pro architektonický a územně plánovací rozvoj měst ve velikosti Hranic, případně konkrétně na naše město.                                                                         

3.     Komunikativnost, schopnost dosažení shody.                                              

4.     Zkušenosti z vlastních realizací. 

       Okruhy budou hodnoceny bodovým systémem od 1 do 10 bodů. Vítězným uchazečem je ten, který obdrží největší počet bodů.    

Otevírání obálek Datum      11.07.2017
Hodnocení nabídek Datum      13.07.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 1724/2017 – RM 56 ze dne 25.7.2017
Vítěz Ing. arch. Marek Wajsar
„Hranice – rybník Skřidlák – odstranění stávajícího výpustného zařízení požeráku – výstavba nového monolitického výpustného zařízení požeráku“ (10)
Zveřejnění výzvy Datum: 29.05.2017 Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Nabídková cena bez DPH ………………….……100 %
Otevírání obálek Datum  23.06.2017
Hodnocení nabídek Datum  23.06.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Datum  23.06.2017
Vítěz

STAVBY – BALLER s.r.o., Spálov 30, 742 37  Spálov

Vzduchotechnika kuchyně domova seniorů-zpracování projektové dokumentace (09)
Zveřejnění výzvy Datum 7.3.2017 - 30.3.2017 Odkaz na výzvu 
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 5.4.2017
Hodnocení nabídek Datum 12.4.2017 a 19.5.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a
druhé jednání komise
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 12.4 a 19.5.2017
Vítěz KLIMATIS Zlín, spol.s.r.o., Louky 400, 763 02 Zlín 
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ Šromotovo-3.etapa (08)
Zveřejnění výzvy Datum18.4.2017 - 3.5.2017 Odkaz na výzvu a dodatek
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 3.5.2017
Hodnocení nabídek Datum 9.5.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 9.5.2017
Vítěz Vodo-topo instalace s.r.o.Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov

 

Klimatizace 2.NP MěÚ - Zámecká ulice č.118 (07)
Zveřejnění výzvy Datum 7.12.2016 - 10.1.2017  Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 10.1.2017
Hodnocení nabídek Datum 12.1.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 12.1.2017
Vítěz

PKD Projekt, s.r.o., Nádražní 878, 753 01 Hranice

Hranice – Dodávka osobního automobilu pro MěÚ Hranice (06)
Zveřejnění výzvy Datum: 06.04.2017 Odkaz na výzvu 
Hodnotící kritéria Celková cena včetně DPH  - 495.000,-
Otevírání obálek Datum 28.04.2017
Hodnocení nabídek Datum 28.04.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi  2.5.2017
Vítěz PP Autocentrum s.r.o., tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
Hranice – Dodávka drogistického spotřebního materiálu (05)
Zveřejnění výzvy Datum: 16.03.2017 Odkaz na výzvu a příloha - specifikace zboží
Hodnotící kritéria Celková cena včetně DPH
Otevírání obálek Datum 10.04.2017
Hodnocení nabídek Datum 10.04.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Datum 10.04.2017
Vítěz FROS ZPS s.r.o., Těšínská 29,746 01 Opava
Hranice - Lokalita Pod Křivým - Komunikace mezi ul.Pod Křivým - Havlíčkova  - 1.etapa (04)
Zveřejnění výzvy Datum 20.01.2017 - 23.02.2017

Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci

Doplnění výzvy č. 1 

Doplnění výzvy č. 2

Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 23.02.2017
Hodnocení nabídek Datum 01.03.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 1445/2017 - RM 45 ze dne 07.03.2017
Vítěz DEMSTAV group s.r.o., Tř.1.máje 243, 753 01 Hranice
Hranice – Dodávka kancelářského spotřebního materiálu (03)
Zveřejnění výzvy Datum: 21.02.2017 Odkaz na výzvu – specifikace zboží
Hodnotící kritéria Celková cena včetně DPH
Otevírání obálek Datum 14.03.2017
Hodnocení nabídek Datum 14.03.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi 14.03.2017
Vítěz EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice
Hranice – Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Hranice (02)
Zveřejnění výzvy Datum: 05.12.2016 Odkaz na výzvu - zad dokumentaci
Hodnotící kritéria

a) Celková nabídková cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace  50 %
b) Složení pracovního týmu                                                                                50%

Otevírání obálek Datum 21.12.2016
Hodnocení nabídek Datum 4.1. 2017 a 13.1. 2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 1379/2017-RM43 ze dne 17.01.2017
Vítěz EKOTOXA s.r.o., Otická 34, 746 01 Opava

Území studie veřejného prostranství ve správním obvodu obce  s rozšířenou působností Hranice obsahující části A,B,C a D (01)

Zveřejnění výzvy Datum 4.1.2017 Odkaz na výzvu–zad.dokumentaci
Hodnotící kritéria Nabídková cena bez DPH - 100%
Otevírání obálek Datum  23.1.2017
Hodnocení nabídek Datum  30.1.2017 Protokol o hodnocení
Vítěz části „A“ Ing.arch. Eva Tempírová, IČ 435 888 24, Profesora Fuky 8, 779 00 Olomouc
Vítěz části „B“ Ing.arch. Eva Tempírová, IČ 435 888 24, Profesora Fuky 8, 779 00 Olomouc
Vítěz části „C“ Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,  IČ 00562963, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava 8
Vítěz části „D“ Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,  IČ 00562963, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava 8

Přílohy ke stažení

01 - 1 - výzva studie veřejného prostranství (183,15 KB)

01 - 2 - Zpráva o posouzení nabídek studie veřejného prostranství (114,73 KB)

02 - 1 výzva k podání nabídek -územní studie krajiny (2 637,90 KB)

02 - 2 zpráva o posouzení nabídek územní studie krajiny (2 700,32 KB)

03 - 1 - Výzva k podání nabídky kancelářské potřeby (251,41 KB)

03 - 2 - Zpráva o posouzení - kancelářské potřeby (1 150,95 KB)

04 - 1 - Výzva k podání nabídky - Komunikace mezi ul Pod Křivým - Havlíčkova - doplnění č 1 (210,69 KB)

04 - 1 - Výzva k podání nabídky - Komunikace mezi ul Pod Křivým - Havlíčkova - doplnění č 2 (965,41 KB)

04 - 1 - Výzva k podání nabídky - Komunikace mezi ul Pod Křivým - Havlíčkova (973,51 KB)

04 - 2 - Protokol hodnocení a posouzení nabídek - Komunikace pod Křivým - Havlíčkova (558,52 KB)

05 - 1 - Výzva k podání nabídky drogistické zboží (251,60 KB)

05 - 1 - příloha Seznam drogistického zboží (262,07 KB)

05 - 2 - Zpráva o posouzení nabídek - drogistické zboží (1 723,14 KB)

06 - 1 - Výzva k podání nabídky -dodávka os automobilu (325,07 KB)

06 - 2 - Zpráva o posouzení nabídky -dodávka os automobilu (1 180,27 KB)

07 - 1 - Výzva k podání nabídek - klimatizace (1 125,76 KB)

07 - 2 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - klimatizace (1 376,29 KB)

08 - 1 Výzva k podání nabídky kanalizace Šromotovo - dodatek (1 269,75 KB)

08 - 1 Výzva k podání nabídky kanalizace Šromotovo (2 974,68 KB)

08 - 2 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - kanalizace Šromotovo (904,04 KB)

09 - 1 - Výzva k podání nabídek vzduchotechnika DS (1 083,54 KB)

09 - 2 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - vzduchotechnika DS - 2. zasedání (1 115,24 KB)

09 - 2 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - vzduchotechnika DS (537,06 KB)

10 - 1 - výzva k podání nabídek - nový monolit-požerák-Skřidlák (255,87 KB)

10 - 2 - zpráva o posouzení nabídek - nový monolit-požerák-Skřidlák (383,93 KB)

11 - 1 výzva k podání nabídek - městský architekt (265,78 KB)

11 - 2 - zpráva o posouzení nabídek - městský architekt (230,42 KB)

12 - 1 Výzva pro podání nabídek MŠ Pohádka (1 419,11 KB)

12 - 2 Protokol hodnocení nabídek MŠ Pohádka (316,41 KB)

13 - 1 Výzva k podání nabídky hřiště ZŠ Šromotovo (916,43 KB)

13 - 2 Protokol o hodnocení nabídek ZŠ Šromotovo (299,03 KB)

14 - 1 Výzva k podání nabídky - rekonstrukce hřiště DDM (369,70 KB)

14 - 2 Zpráva o posouzení nabídky - rekonstrukce hřiště DDM (413,29 KB)

15 - 1 Výzva k podání nabídky - povrch hřiště (712,99 KB)

15 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - povrch hřiště (468,84 KB)

16 - 1 - výzva k podání nabídky - střešní okna (440,12 KB)

16 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - střešní okna (2 347,64 KB)

17 - 1 výzva k podání nabídky výtah (263,31 KB)

17 - 2 zpráva o posouzení nabídky výtah Stará radnice (447,05 KB)

18 - 1 Výzva k podání nabídky Nákup kompostérů (550,64 KB)

18 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - nákup kompostérů (505,31 KB)

19 -1 Výzva k podání nabídky - kanalizace J. Nerudy Drahotuše (1 229,68 KB)

19 -2 Posouzení a hodnocení nabídky - kanalizace J. Nerudy Drahotuše (418,00 KB)

20 - 2 posouzení nabídky_střecha_čp_551 (220,21 KB)

20- 1 - výzva k podání nabídky - střecha (263,27 KB)

21 - 1 - Výzva - diskové pole (372,99 KB)

21 - 2 - zpráva o posouzení nabídek - diskové pole (318,13 KB)

22 - 2 - Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek - demolice (1 155,45 KB)

22 -1 Výzva k podání nabídky demolice - dodatek (225,93 KB)

22 -1 Výzva k podání nabídky demolice (999,05 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020