logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Návrh vysokorychlostní trati se opět upravil

Publikováno 16.11.2022

Správa železnic v Hranicích již podruhé představila občanům trasování trati vysokorychlostní železnice (VRT). Prezentace proběhla postupně ve dnech 2. a 3. listopadu. Ve středu 2. listopadu se představení nejnovější varianty podoby trati uskutečnilo v Hranicích na zámku. Poté se tato akce přesunula do tělocvičny ve Velké. O den později, 3. listopadu proběhlo představení nové varianty v Drahotuších. Na základě těchto projednání byly provedeny další úpravy projektu. Prezentaci naleznete v příloze.

Na základě podnětu občanů, vznesených v Drahotuších během veřejného projednání 4. varianty trasování VRT skrze území Hranic, doplnila Správa železnic obratem variantní řešení oblasti mezi hranickými viadukty a drahotušským rybníkem. Vzniknuvší „Podvarianta 5“ koriguje trasu varianty 4 tak, aby byl minimalizován zásah do lokality V Poli. V rámci této podvarianty byla také zvažována úprava trasy sjezdů z VRT do nádraží Hranice na Moravě. Avšak takováto úprava by – dle sdělení SŽ – již nepřinášela benefity a zvětšovala by zábor soukromých pozemků.

Přiložen je:

Situační výkres varianty 5.
Soutisk variant 4. a 5.
Orientační příčný profil trati, objasňující výškové osazení oproti dnešnímu stavu.

Varianta 5 má, z dosud Správou železnic připravených a prezentovaných řešení, nejmenší vliv na obyvatele města a majitele nemovitostí a proto se k ní samospráva města Hranic přiklání.

Přílohy ke stažení

Varianta 5 - situace (4 944,96 KB)

Varianta 5 - soutisk (2 976,41 KB)

Varianta 5 - řez (365,29 KB)

Stáhnout vše

Přílohy ke stažení

Prezentace podoby VRT v okolí Hranic (9 213,17 KB)

Stáhnout vše

Na základě ohlasu na červnové veřejné projednání připravila Správa železnic další variantu trasy, která reaguje na připomínky občanů.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies