logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice

Publikováno 15.11.2017

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce stokové kanalizace v místní části Velká a výstavba stokové kanalizace v lokalitě Pod Hůrkou

Hlavním cílem projektu je snížení znečištění vod z komunálních zdrojů. Realizací bude odkanalizováno 500 ekvivalentních obyvatel.

Financování projektu:     

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Dotace z FS 19.486.237,00 48,4
Dotace SFŽP ČR 1.146.249,23 2,9
Podíl města 2.292.498,48 5,7
Nezpůsobilé výdaje 17.334.051,42 43
Celkové náklady 40.259.036,13 100

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies