logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 17. září 2020

Publikováno 10.9.2020

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září od 16. hodin ve dvoraně zámku. Jednání zastupitelstva je veřejné .

Přílohy ke stažení

Pozvánka na zastupitelstvo (185,92 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (222,98 KB)

03 - prodej bytu (181,86 KB)

04 - prodej bytu (182,64 KB)

05 -prodej bytu (187,73 KB)

06 -prodej bytu (184,76 KB)

07 -prodej bytu (186,73 KB)

09 - informace o vývoji příjmů (456,69 KB)

10 - rozpočtová opatření (190,59 KB)

11 - neinvestiční dotace ELIM (3 293,39 KB)

12 - žádost o finanční příspěvek Aeroklub Hranice (681,17 KB)

12 - žádost o příspěvek- příloha 2 (123,43 KB)

13 - žádost o finanční příspěvek Nemocnice Hranice a.s. (511,67 KB)

14 - žádost o finanční příspěvek Charita Hranice (1 678,43 KB)

15 - žádost o finanční příspěvek TJ Hranice (403,45 KB)

16 - žádost o změnu účelu dotace (643,54 KB)

17 - finanční záležitosti ZŠ Šromotovo (525,29 KB)

17 - finanční záležitosti ZŠ Šromotovo - Příloha 2 (438,78 KB)

18 - přijetí dotace regenerace památek (709,79 KB)

19 - přijetí dotace regenerace sídliště Struhlovsko (179,80 KB)

19 - přijetí dotace regenerace sídliště Struhlovsko příloha (156,61 KB)

20 - přijetí daru Ol. kraje (199,21 KB)

20 - přijetí daru Ol. kraje - příloha 2 (281,34 KB)

21 - žádost společnosti Ekoltes o prodloužení termínu vyúčtování (185,39 KB)

21 - žádost Ekoltes o prodloužení termínu vyúčtování - příloha (48,52 KB)

22 - Ekoltes Hranice - zvýšení základního kapitálu (183,29 KB)

23 - hřiště na plážový volejbal - převod (206,19 KB)

24 - financování cyklostezky Bečva (680,49 KB)

25 - oprava kotelny - příloha 2 (64,23 KB)

25 - oprava kotelny (365,95 KB)

26 - IC Teplice nad Bečvou (877,16 KB)

27 - rekonstrukce letního kina (832,27 KB)

28 - úpravy Masarykova náměstí (390,61 KB)

29 - Plán udržitelné mobility - příloha 1 (1 052,14 KB)

29 - Plán udržitelné mobility (287,95 KB)

30 - rozšíření změny územního plánu (247,33 KB)

31 - hospodaření s dešťovou vodou (177,24 KB)

32 - prominutí poplatků z prodlení (176,40 KB)

33 - prodej pozemků (469,68 KB)

34 - prodej pozemku (502,80 KB)

35 - prodej části pozemku (1 164,22 KB)

36 - prodej části pozemku (560,15 KB)

37 - výkup části pozemku (694,01 KB)

38 - MAS Hranicko příloha (275,66 KB)

38 - MAS Hranicko (181,90 KB)

39 - žádost o povolení splátkového kalendáře (180,80 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies