logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 20. září 2018

Publikováno 13.9.2018

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 20. září, kvůli velkému počtu projednávaných bodů již od 15. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné .

Přílohy ke stažení

01 - pozvánka (192,32 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (190,27 KB)

04 - postoupení pohledávky k bytu (189,65 KB)

05 - postoupení pohledávky k bytu (189,78 KB)

06 - postoupení pohledávky k bytu (186,86 KB)

07 - postoupení pohledávky k bytu (187,03 KB)

08 - odpověď na petici - sídliště Nová (315,73 KB)

09 - podání žádosti o dotaci - cisternová automobilová stříkačka (176,39 KB)

10 - podání žádosti o dotaci - dopravní automobil pro hasiče Velká (176,06 KB)

11 - žádost o dotaci - ZŠ Struhlovsko (181,10 KB)

12 - žádost o dotaci - sídliště Struhlovsko (181,76 KB)

13 - žádost o dotaci - vzduchotechnika Domova seniorů (175,21 KB)

14 - vzduchotechnika kuchyně Domova seniorů (227,26 KB)

15 - žádost o poskytnutí dotace (1 092,97 KB)

15 - žádost o poskytnutí dotace - příloha 2 (288,33 KB)

16 - žádost o příspěvek Lázně Teplice nad Bečvou (591,73 KB)

17 - smlouva -o poskytnutí dotace - aeroklub Hranice (206,42 KB)

18 - smlouva o poskytnutí dotace - mobilní aplikace (378,77 KB)

19 - finanční záležitosti MŠ Pohádka (276,72 KB)

20 - neinvestiční dotace ELIM Hranice (4 927,00 KB)

21 - nízkoprahové denní centrum (233,66 KB)

21 - nízkoprahové denní centrum Příloha č. 1 - prezentace (1 615,75 KB)

22 - Severovýchodní obchvat - průběh akce (323,46 KB)

23 - změna územního plánu č. 2 (1 021,22 KB)

24 - návrh na změnu územního plánu (1 553,87 KB)

25 - návrh na změnu územního plánu (1 431,44 KB)

26 - studie regenerace sídliště CVH (4 702,00 KB)

27 - revitalizace prostoru u jižního vstupu do zámku (963,05 KB)

28 - socha T.G. Masaryka (194,13 KB)

29 - oprava komunikace Partyzánská (179,58 KB)

31 - UNIPOL - dohoda o spoluúčasti (356,11 KB)

32 - dohoda o ukončení části smlouvy (1 084,03 KB)

33 - Darovací smlouvy obcí (184,54 KB)

33 - Darovací smlouvy obcí - příloha 1 (7 266,07 KB)

33 - Darovací smlouvy obcí - příloha 2 (7 206,18 KB)

33 - Darovací smlouvy obcí - příloha 3 (995,20 KB)

34 - PPO Bečva - majetkoprávní vztahy (2 594,55 KB)

35 - rekonstrukce ulice Zborovská - majetkoprávní vztahy (713,84 KB)

36 - propustek Drahotuše - majetkoprávní vztahy (1 475,89 KB)

37 - dořešení majetkoprávních vztahů (1 572,78 KB)

38 - výkup garáže (529,19 KB)

39 - předkupní právo - garáž (542,38 KB)

40 - kanalizace Lhotka - převod práv a povinností (184,05 KB)

41 - bezúplatný převod pozemku (439,27 KB)

42 - prodej a výkup pozemků (809,55 KB)

43 - prodej pozemku (1 290,25 KB)

44 - prodej a výkup pozemků Slavíč (1 105,05 KB)

45 - prodej a výkup pozemků Slavíč (927,14 KB)

46 - záměr na prodej pozemku (719,54 KB)

47 - záměr na prodej části pozemku (800,12 KB)

48 - záměr na prodej pozemku (478,78 KB)

49 - záměr na prodej pozemku (871,77 KB)

50 - záměr na prodej části pozemku (459,69 KB)

51 - žádost o splátkový kalendář (178,83 KB)

52 - úpis akcií VaK Přerov a.s. (420,16 KB)

53 - rozpočtová opatření (178,11 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies