logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města prosinec 2022

Publikováno 8.12.2022

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 15. prosince od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Program:

A) Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení

1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové a volební komise, zapisovatelky

2. Kontrola plnění usnesení

3. Náměty a připomínky občanům

B) Hlavní jednání ZM

4. Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2023, příloha 1 - rozpočet, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5 a příloha 6

5. Rozpočtová opatření

6. Finanční záležitosti Domov seniorů Hranice – snížení příspěvku na provoz

7. Finanční záležitosti základních škol

8. Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 01.01.2023-31.12.2026

9. Aktualizace Zásad pro poskytování příspěvku z rozpočtu města

10. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

11. Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace

12. Podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce chodníku na Třídě ČSA v Hranicích

13. Personální záležitosti - odměny předsedům a členům výborů zastupitelstva města

14. Prodej části pozemku parc.č.st. 4/1 v k.ú. Hranice

15. Prodej části pozemků parc. č. 280/77 a parc. č. 2396/6 vše v k. ú. Hranice

16. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Hranice

17. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Středolesí

18. Prodej a výkup pozemků v k. ú. Uhřínov u Hranic

19. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2459/2 v k.ú. Hranice včetně zřízení věcného práva

20. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hranice

21. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Drahotuše

22. Záměr prodat pozemek parc. č. 331/19 v k.ú. Drahotuše

23. Záměr prodat část pozemku parc. č. 205 v k.ú. Drahotuše

24. „Bečva, Hranice – PPO města“, smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření – mobilní prvky

25. Velká, Kaple Povýšení sv. Kříže - restaurátorské práce a příloha

26. Stavební úpravy promítacího plátna letního kina

27. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění MHD v Hranicích

28. Cena města - nominace  a Jaroslav Jakubec, Ing. Petr Krejčiřík, Vlastimil Mach, Ing. Milan SanetříkPhDr. Radovan Langer - in memoriam.

29. Schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice na období 2023-2025

30. Termíny konání Zastupitelstva města Hranic a schůzí Rady města Hranic

31. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

32. Různé

Přílohy ke stažení

01 - zahájení (768,41 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (279,89 KB)

03 - náměty a připomínky občanů (768,22 KB)

04 - návrh rozpočtu města Hranic (778,91 KB)

04 - Návrh rozpočtu Priloha-1-Priloha_c._1_Navrh_rozpoctu_na_rok_2023 (4 078,12 KB)

04 - Návrh rozpočtu Priloha-2-Priloha_c._1.5_Rozpis_prispevkovych_organizaci (201,13 KB)

04 - Návrh rozpočtu-Priloha-3-Priloha_c._1.6._Ekoltes_Pozadavky_na_rozpocet (136,34 KB)

04 - Návrh rozpočtu Priloha-4-Priloha_c._1.7_Ekoltes_plan_oprav_2023 (418,35 KB)

04 - Návrh rozpočtu Priloha-5-Priloha_c._2_Navrh_strednedobeho_vyhledu (17,39 KB)

04 - Návrh rozpočtu Priloha-6-Priloha_c._3_Zasady_tvorby_a_cerpani_socialniho_fondu_2022 (193,93 KB)

05 - rozpočtová opatření (769,66 KB)

06 -finanční záležitosti Domova seniorů (772,16 KB)

06 -finanční záležitosti Domova seniorů Priloha-1-Zadost_DS_o_snizeni_prispevku (125,48 KB)

07 -finanční záležitosti základních škol (778,18 KB)

07 -finanční záležitosti základních škol Priloha-1-ZS_1._maje_Zadost_o_zmenu_ZU_2022 (157,21 KB)

07 -finanční záležitosti základních škol Priloha-2-ZS_a_MS_Sromotovo_zadost_zmena_ZU_2022 (173,85 KB)

07 -finanční záležitosti základních škol Priloha-3-ZS_a_MS_Struhlovsko_Zadost_o_zmenu_ZU_2022 (242,89 KB)

08 - koncepce podpory tělovýchovy a sportu (771,48 KB)

08 - koncepce podpory tělovýchovy a sportu Priloha 1-Koncepce_podpory_telovychovy_a_sportu_2023_2026 (517,19 KB)

09 - aktualizace zásad pro poskytování příspěvků (770,78 KB)

09 - aktualizace zásad pro poskytování příspěvků Priloha-1-Zasady_pro_poskytovani_prispevku_z_rozpoctu_mesta (260,52 KB)

10 - smlouvy o dotacích (773,63 KB)

10 - smlouvy o dotacích Priloha-1-N_01_2023xxx_SK_Hranice (157,29 KB)

10 - smlouvy o dotacích Priloha-2-N_01_2023xxx_Vaclav_Vlasak (206,59 KB)

10 - smlouvy o dotacích Priloha-3-N_01_2023xxx_dodatek_c._14_SK_petanque_Valsovice (166,25 KB)

10 - smlouvy o dotacích Priloha-4-N_01_2023xxx_ZS_a_MS_Detske_centrum_na_dite (139,44 KB)

10 - smlouvy o dotacích Priloha-5-N_01_2023xxx_ZS_a_MS_Detske_centrum_na_provoz (181,56 KB)

10 - smlouvy o dotacích Priloha-6-N_01_2023xxx_Prima_skolka_na_dite (139,51 KB)

11 - smlouva o poskytnutí dotace (771,69 KB)

11 - smlouva o poskytnutí dotace Priloha-1-Zadost_o_prodl._terminu_2 (55,39 KB)

11 - smlouva o poskytnutí dotace Priloha-2 -dodatek (162,74 KB)

11 - smlouva o poskytnutí dotace Priloha-3 - smlouva (493,02 KB)

12 - žádost o dotaci - chodník (770,48 KB)

12 - žádost o dotaci - chodník Priloha-1-Situace_sirsich_vztahu (249,72 KB)

12 - žádost o dotaci - chodník Priloha-2_Situace_sirsich_vztahu (249,72 KB)

14 -prodej části pozemku (1 115,67 KB)

14 -prodej části pozemku Priloha-1-mapa (289,02 KB)

15 -prodej části pozemku (779,93 KB)

15 -prodej části pozemku Priloha-1 Skleny_kopec (362,00 KB)

16 - prodej a výkup pozemků (781,25 KB)

16 - prodej a výkup pozemků Priloha-1-c._1_snimek_KM (327,34 KB)

16 - prodej a výkup pozemků Priloha-2-kopie_geometrickeho_planu (514,44 KB)

17 - prodej a výkup pozemků (781,73 KB)

17 - prodej a výkup pozemků Priloha-1-mapa (271,59 KB)

17 - prodej a výkup pozemků Priloha-2-situacni_nacrt (218,61 KB)

18 - prodej a výkup pozemků (1 123,56 KB)

18 - prodej a výkup pozemků Priloha-1-Priloha_c.3_Uhrinov (289,85 KB)

18 - prodej a výkup pozemků Priloha-2-priloha_c.4 (212,76 KB)

19 - bezúplatný převod pozemků (772,64 KB)

19 - bezúplatný převod pozemků Priloha-1-mapa (209,58 KB)

19 - bezúplatný převod pozemků Priloha-2-smlouva_2459_2_k.u._Hranice (334,40 KB)

20 - bezúplatný převod pozemků (773,54 KB)

20 - bezúplatný převod pozemků Priloha-1-mapa_p.c._2421_35 (365,66 KB)

20 - bezúplatný převod pozemků Priloha-2-mapa_p.c._2421_39_40_43 (365,29 KB)

20 - bezúplatný převod pozemků Priloha-3-mapa_p.c._2448_5 (291,56 KB)

20 - bezúplatný převod pozemků Priloha-4-mapa_p.c._2448_30 (173,64 KB)

20 - bezúplatný převod pozemků Priloha-5-Smlouva_Hranice (347,04 KB)

21 - bezúplatný převod pozemků (772,22 KB)

21 - bezúplatný převod pozemků Priloha-1-c._1_snimek_KM (307,68 KB)

21 - bezúplatný převod pozemků Priloha-2-c._2_kopie_GP (255,92 KB)

22 - záměr prodeje pozemku (775,59 KB)

22 - záměr prodeje pozemku Priloha-1-Priloha_c.1_ul._Rybarska (280,43 KB)

22 - záměr prodeje pozemku Priloha-2-Priloha_c.2_ul._Rybarska_detail (218,73 KB)

23 - záměr na prodej části pozemku (776,89 KB)

23 - záměr na prodej části pozemku Priloha-1-Priloha_c.1_Drahotuse (299,67 KB)

23 - záměr na prodej části pozemku Priloha-2-Priloha_c.2_Drahotuse_priloha_k_zadosti (272,18 KB)

24 - PPO města (1 112,14 KB)

24 - PPO města Priloha-1-navrh_smlouvy_vcetne_prilohy (1 544,06 KB)

25 - restaurátorské práce kaple Velká (771,09 KB)

25 - restaurátorské práce kaple Velká Priloha-1-Velka_kaple_zprava_zamer (5 190,27 KB)

26 - letní kino - plátno (770,59 KB)

27 - dodatek ke smlouvě MHD (1 107,06 KB)

28 - Cena města (773,59 KB)

28 - Cena města Priloha-1-1_Cena_mesta_Jakubec_A (381,55 KB)

28 - Cena města Priloha-2-2_Cena_mesta_Krejcirik_A (243,54 KB)

28 - Cena města Priloha-3-3_Cena_mesta_Mach_A (1 588,82 KB)

28 - Cena města Priloha-4-4_Cena_mesta_Sanetrik_A (402,48 KB)

28 - Cena města Priloha-5-5_Cena_mesta_Langer_A (853,02 KB)

28 - Cena města Priloha-6-6_Cena_mesta_prehled_od_2005 (95,48 KB)

28 - Cena města Priloha-7-7_cenamesta_zasady_OSKT (150,15 KB)

29 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (770,10 KB)

29 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Priloha-1-Strednedoby_plan_rozvoje_SS_2023_2025 (5 283,78 KB)

30 - termíny konání zastupitelstva (769,91 KB)

30 - termíny konání zastupitelstva Priloha-1-kalendář (1 005,30 KB)

31 - informace pro občany města (770,97 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies