logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice

Publikováno 15.11.2017

Město Hranice získalo dotaci na projekt Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice a to v rámci Operačního programu Životní prostředí za finanční spoluúčasti fondu Evropské unie, tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Obsah, popis a cíl projektu:

Posláním projektu je jednoznačně tvorba systému předpovědní a hlásné povodňové služby, resp. získávání dat o možných povodňových stavech v co největším možném předstihu a s co největší spolehlivostí a jejich následné využití ve struktuře orgánů řešících prevenci, resp. zábranu povodňovým škodám.

Hlavním strategickým cílem projektu je tedy dosažení stavu, kdy díky měřícím bodům na kritických profilech vodních toků bude možno s maximálním možným předstihem a co nejefektivnějšími prostředky varovat obyvatelstvo a obce, které mohou být zasaženy – dát tak šanci zachránit životy, zdraví a majetky, s vysokou pravděpodobností zasažené povodňovým jevem.

Realizace projektu přináší systémové opatření pro ochranu a prevenci před povodněmi, dostupnost informací o povodňovém riziku a vybudování a zajištění nepřetržitého provozu kvalitního informačního systému předpovědní a hlásné služby. Tyto aspekty jednoznačně přispívají ke zvýšení počtu obyvatel informovaných včas o povodňovém nebezpečí, resp. ke snížení počtu obyvatel bezprostředně ohrožených rizikem povodní a zkvalitnění operativního řízení povodní. Neméně významnou součástí tohoto projektu je i tvorba digitálních povodňových plánů jednotlivých obcí, které se stanou součástí celorepublikového Povodňového informačního systému ČR (POVIS).

Financování:

Zdroje financování Podíl v Kč Podíl v %
Město Hranice 1 472 310,- 10
Dotace SFŽP ČR 736 155,- 5
Dotace ERDF/FS 12 514 635,- 85
Celkové náklady 14 723 100,- 100

Projekt je  spolufinancován z fondu Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies