logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Komise, zřízené Radou města Hranic 2014 - 2018

Publikováno 30.6.2017

1.   Komise pro životní prostředí            

předseda: RNDr. František Smolka

členové:     Ing. Josef Ježík
                  Jan Liedermann
                  Ing. Karel Hübl
                  Ing. Radomil Kadlec
                  Ing. Filip Konečný, MBA
                  Ladislava Michálková
Tajemník komise:   Mgr. Michaela Pešová michaela.pesova@mesto-hranice.cz                                                          

2.   Komise pro dopravu   

předseda:  Ing. Petr Šenk

členové:    Mirko Troup
                  Petr Březík
                  Ing. Jaroslav Svítek
                  Ing. Karel Hübl
                  Jan Trčka
                  Aleš Kučera   
                  Ing. Robert Selzer            
Tajemník komise: Pavel Slovák pavel.slovak@mesto-hranice.cz
                                                                                   

3.   Komise pro výchovu a vzdělávání  

předseda:   Mgr. Daniel Navrátil

členové:      Ing. arch. Tereza Kostková
                    Hana Popravová
                    Ing. Miroslav Kutý
                    Ing. Jiří Mitráš    
                    Mgr. Dušana Mužíková
                    Mgr. Hana Čamborová
                    Gabriela Randýsková
                    
Tajemník komise: Ing. Petra Blaške petra.blaske@mesto-hranice.cz

4.   Komise pro kulturu          

předseda: Rostislav Plachý                                                                               

členové:    Mgr. Pavla Tvrdoňová
                  Karla Vlasáková
                  Radka Kunovská
                  Petr Münster
                  Jiří Šlesinger
                  Miroslav Raindl ml.

Tajemník komise: MgA. Jarmila Vrtalová jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz

5.   Komise pro cestovní ruch, vnější a zahraniční vztahy

předsedkyně: 

členové:          Dušan Randýsek
                        Jana Březíková
                        Mgr. Lenka Preňková
                        Bc. Lenka Kopřivová
                        Ing. Renata Lesáková
                        MUDr. Daniela Jablonská
                        PhDr. Radovan Langer
                        RNDr. Antonín Pařízek
Tajemník komise: Jana Černá jana.cerna@mesto-hranice.cz

6.   Komise pro sociální věci a byty

předseda: MUDr. Ivan Sumara

členové:    Jitka Krejčiříková
                  Jan Hegar
                  Bc. Věra Rušarová
                  Jaroslava Ryšková
                  Bohuslav Rybníček
                  Jana Adámková
                  Mgr. Věra Vývodová
                  Anna Sommerová
                  Ing. Petra Pospěchová
Tajemník komise: Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS dagmar.nesvadbova@mesto-hranice.cz

7.   Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

předseda: Mgr. Miroslav Raindl

členové:    Mgr. Pavla Rudolfová
                  Bc. Miroslav Mann
                  Bc. Martina Škapová
                  Mgr. Petr Čech
                  Petr Březík
                  Mirko Troup
                  Ing. Jan Kožiak
                  Mgr. Bronislav Ludmila

Tajemník komise: Hynek Pitrun hynek.pitrun@mesto-hranice.cz

8.   Komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky

předseda: PhDr. Vladimír Juračka

členové:    Svatoslav Šváček
                  Mgr. Bedřich Novák
                  Mgr. Jiří Nebeský
                  PhDr. Jindřich Garčic
                  Ilona Dopitová
                  Ing. Arch. Tomáš Kočnar
Tajemník komise: Barbora Kaštovská barbora.kastovska@mesto-hranice.cz 

9.   Komise pro tělovýchovu a sport

předseda: MUDr. Ctirad Polášek

členové:    Daniel Vitonský
                  Radim Žingor
                  Petr Konečný
                  Ing. Jan Milas
                  Petr Krejčiřík
                  Ing. Stanislav Beránek
                  Ing. Vojtěch Zima
                  Ing. Filip Konečný, MBA
Tajemník komise: Kateřina Šváčková katerina.svackova@mesto-hranice.cz

10. Komise pro architekturu a urbanismus

předseda:       Ing. arch Tomáš Kočnar       

členové:          Mgr. Ivo Lesák
                        Michal Malík
                        Ing. arch. Miroslav Blaha
                        Ing. arch. Igor Bureš
                        Ing. arch Tereza Kostková
                        Ing. arch. Marek Kuchta
Tajemník komise: Pavel Žeravík pavel.zeravik@mesto-hranice.cz

11. Komise pro investiční činnost

předseda: Ing. Robert Selzer

členové:    Bc. Vlasta Zapatová
                  Ing. Karel Hübl
                  Ivan Špaček
                  Ing. Libor Černý
                  Petr Březík                  
Tajemník komise: Jaroslav Strnad  jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz

12. Komise pro zajišťování a kontrolu komunálních služeb

předseda: Mgr. Miroslav Raindl 

členové:   Bc. Vlasta Zapatová
                 Ing. Dita Holenková
                 František Orava
                 Petr  Srba
                 Radek Nerád

Tajemník komise: Iveta Tomášková iveta.tomaskova@mesto-hranice.cz

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019