logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Komise rady města

Komise zřízené Radou města Hranic 2022 - 2026

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

více... | Publikováno 10.11.2022

Komise, zřízené Radou města Hranic 2018 - 2022

více... | Publikováno 26.4.2021

Komise, zřízené Radou města Hranic 2014 - 2018

více... | Publikováno 30.6.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies