logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Komise, zřízené Radou města Hranic 2018 - 2022

Publikováno 27.11.2018

1. Komise pro životní prostředí

Předseda: Ing. Zbyněk Čech

Členové:    Ing. Radomil Kadlec
                  Jan Lidermann
                  Mgr. Karel Machyl
                  Ing. Jindřich Těšík

Tajemník komise:  Mgr. Michaela Pešová michaela.pesova@mesto-hranice.cz    

2. Komise pro dopravu

Předseda: Petr Březík

Členové:  Jan Trčka
                 Mirko Troup
                 Mgr. Jan Valent
                 Ing. Blažena Důjková
                 Mgr. Karel Machyl
                 Ing. Milada Hloušková 

Tajemník komise: Pavel Slovák pavel.slovak@mesto-hranice.cz

3. Komise pro výchovu a vzdělávání

Předsedkyně: Mgr. Hana Čamborová

Členové:         Mgr. Blanka Šturalová
                        Mgr. Jana Zichová
                        Hana Popravová
                        Mgr. Filip Prášek
                        Mgr. Hana Štolcarová
                        Mgr. Ivo Lesák
                        Mgr. Zdeněk Jemelík
                        Mgr. Daniel Navrátil

Tajemník komise: Ing. Petra Blaške petra.blaske@mesto-hranice.cz

4. Komise pro kulturu

Předseda: Mgr. Pavla Tvrdoňová

Členové:   Miroslav Raindl ml.
                  Petr Münster
                  Ing. Naďa Jandová
                  Mgr. Jana Zichová
                  Karla Vlasáková
                  Mgr. Jan Valent
                  Mgr. Magdalena Šenkeříková
                  Rostislav Plachý

Tajemník komise: MgA. Jarmila Vrtalová jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz

5. Komise pro cestovní ruch, vnější a zahraniční vztahy

Předseda: Mgr. Regina Kudláčková

Členové:   MUDr. Daniela Jablonská
                  Bc. Olga Vilímková
                  PhDr. Radovan Langer
                  Ing. Iva Bonyoma Lutchimba
                  Mgr. Iva Macurová
                  Ing. Jan Milas
                  Dušan Randýsek
                  Mgr. Martin Fujdl, Ph.D.

Tajemník komise: Jana Černá jana.cerna@mesto-hranice.cz

6. Komise pro sociální věci a byty

Předseda: MUDr. Ivan Sumara

Členové:   Jan Hegar
                  Bc. Bohuslav Rybníček
                  Jitka Krejčiříková
                  Mgr. Radka Pospíšilová
                  Martin Malášek
                  Ing. Petra Pospěchová
                  Anna Tomíčková
                  Jaroslava Miková
                  Bc. Věra Vývodová
                  MUDr. Cecílie Kolářová
                  Mgr. Hana Štolcarová
                  Ing. Dagmar Bočanová

Tajemník komise: Mgr. Michaela Pešanová michaela.pesanova@mesto-hranice.cz

7. Komise pro tělovýchovu a sport

Předseda: Mgr. Jiří Horký

Členové:   Ing. Filip Konečný, MBA
                  Ing. Jan Milas
                  Ing. Stanislav Beránek
                  Ing. Vojtěch Zima
                  Jakub Horák
                  Jan Kroča
                  Marek Chudý
                  Mgr. Jiří Lysák
                  Vítězslav Hrazdil
                  MUDr. Ctirad Polášek

Tajemník komise: Kateřina Šváčková katerina.svackova@mesto-hranice.cz

8. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Předseda: Mgr. Marek Nádvorník

Členové:   Jiří Kudláček
                  Mgr. Petr Čech
                  Mirko Troup
                  Bc. Miroslav Mann
                  Mgr. Jaroslav Šulák
                  Ing. Ján Kožiak
                  Petr Dlouhý
                  Tomáš Hampl
                  Jarmila Žurmanová
                  Mgr. Filip Prášek
                  Mgr. Jan Valent
                  Mgr. Pavla Rudolfová

Tajemník komise: Hynek Pitrun hynek.pitrun@mesto-hranice.cz

9. Komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky

Předseda: PhDr. Vladimír Juračka

Členové:   Ing. arch. Tomáš Kočnar
                  Ing. Vojtěch Kulička
                  Svatoslav Šváček
                  Ilona Dopitová
                  Ing. Zbyněk Čech
                  Marie Hanzlíková
                  Ing. arch. Tomáš Kratochvíla
                  Bc. Barbora Kaštovská

Tajemník komise: Barbora Kaštovská barbora.kastovska@mesto-hranice.cz 

Pracovní skupina pro dotační titul Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR (zřízena usnesením RM č. 28/2018 ze dne 8.11.2018)

Předseda: PhDr. Vladimír Juračka

Členové:   Bc. Barbora Kaštovská, koordinátor pracovní skupiny
                  Ing. arch. Marek Kuchta
                  Romana Demišová
                  Mgr. Miroslav Papoušek (Národní památkový ústav Olomouc)
                  JUDr. Miluše Sedláčková (Odbor sportu, kultury a památkové péče krajského úřadu Olomouckého kraje)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019