logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pěší procházka Drahotušemi

Publikováno 3.8.2017

Přímo v Drahotuších lze shlédnout ledacos zajímavého při malé vycházce pěšky za pamětihodnostmi i současností této nyní místní částí Hranic. Navržená trasa tvoří okruh, který začíná a končí na nádraží ČD (trať 270).

Železniční stanice

byla opravena spolu s rekonstrukcí železničního koridoru v letech 2001-2002. Na průčelí budovy je pamětní deska železničáře Rudolfa Paličky, který zahynul za 2. svět. války. U budovy bylo zachováno pět vzrostlých stromů kaštanů a při východu ze stanice k obci je upozornění na východisko značených turistických cest.

Naše trasa za autobusovou čekárnou odbočí vpravo a Nerudovou ulicí mírně klesá dolů k ulici Lipnická. Zde se vydáme vlevo směrem do středu obce. Vpravo na samém okraji obce se nachází firmy: Paragan, tiskárna Grafema, Pneuservis Pepernik a také modlitebna Sál království svědků Jehovových.

Hřbitov

Jdeme tedy ulicí Lipnická, kde se po levé straně nachází místní hřbitov. Uprostřed hřbitova stojí krásná barokní kaple sv.Anny. V červenci (26.7.) se v Drahotuších koná pouť k svátku sv. Anny, známá v širokém okolí. Celý areál hřbitova včetně barokní kaple sv. Anny a 14 kaplí křížové cesty je od roku 2004 vyhlášen jako kulturní památka.

Náměstí

Od hřbitova jdeme dál rovně k náměstí. Mezi obytnými domy po levé straněje dům č.p.16 -prodejna zahradní techniky DAKR. Původně zde byl hostinec a velký sál, kde se konávaly kulturní a společenské akce, nacvičoval zde divadelní soubor TYL.

Kousek dál na pravé straně silnice vidíme Nákupní středisko Jednota (sdružení COOP) a za potokem na téže straně je prodejna novin, časopisu a tabáku. A to už přicházíme k Náměstí osvobození. Z křižovatky na náměstí můžeme obočit vpravo k hlavní silnici I/47 ( Přerov - Hranice), u níž nachází motel „U Jakuba" s možností ubytování a stravování a kruhový objezd s nájezdem k místní části Rybáře a k letišti. Tam jsou také objekty prodejny Škoda auto, autoopravna, stavebniny.

Zůstaňme však chvíli na náměstí, neboť právě zde se dochovaly některé historicky cenné stavby domů, které nyní aspoň zvenčí prohlédneme. Začneme na levé straně náměstí. Na samém rohu je restaurace „Na rynku" a vedle ní malá prodejna oděvů. Hned za nimi se nachází jeden z historicky významných empírových domů, a to dům č.p.3, v němž je nyní v přízemí prodejna Elektro, v dalším, č.p. 2, je mateřská škola a vedle dům č.p.1, který je sídlem farního úřadu církve římskokatolické. Jsme totiž přímo naproti pozdně barokního kostela sv.Vavřince, jenž tvoří jakýsi střed náměstí. Byl postaven v letech 1785-1787. Na této straně náměstí nejvíce upoutá empírový dům s nově opravenou fasádou, v němž je nyní kadeřnictví a hned vedle zdravotní středisko. Za farním kostelem je parčík s požární nádrží.

Procházíme-li na protější stranu náměstí k poště, po levé straně si můžeme všimnout nenápadného pomníku kališníků s nápisem „ Tvoje víra, tvoje síla, tvůj charakter"(1414-1928)

Přešli jsme na levou stranu náměstí. Je zde pohostinství Smokie i s možností posezení venku, vedle něhož stojí stará budova obecního úřadu. Uvnitř sídlí pošta a místní knihovna. Nad vchodem na průčelí je městský znak Drahotuš a další znak je uvnitř budovy v prvním poschodí na chodbě.

Za poštou v domě č.p. 57 je prodejna „ Potraviny u Benešů" a ob jeden dům stojí empírový dům č.p. 59 se zajímavě zdobenou fasádou se skupinovým rodištěm andělíčků (lidově dům u andělů) nad vchodem a ještě nad každým oknem je menší reliéf andělíčka. Tento dům ze 17.stol. je bývalá českobratrská fara (p.farář Drabík).Údajně zde našel krátkodobý úkryt Jan Amos Komenský při cestě z Fulneku po roce 1620. Uprostřed sousoší je vyobrazen sv. Jan s křížem v ruce, obklopen andělíčky u jeho nohou. Základ reliéfu tvoří velký kámen, který sochu drží pohromadě a zpevňuje. Sochu restauroval olomoucký akademický sochař Doležal.

Základní škola

Procházíme-li Hranickou ulicí, po levé straně je restaurace „U Jelena" s reliéfem jelena nad vchodem a zajímavou hrázděnou věžičkou. Konají se zde kulturní akce a divadelní představení ochotnického souboru Tyl. Procházíme dál ulicí, kde po levé straně stojí budova Základní devítileté školy č.p.100. Ve štítu budovy je krásná mozaika s nápisem:

„ Pojď jsem dítě, uč se moudrým býti. "

Před budovou školy je pomník padlých hrdinů v 1. a 2. svět. válce.

Kostel Husova sboru

Jdeme dál směrem k Hranicím a dojdeme ke kostelu Husova sboru. Na průčelí má tento kostel znak kalicha a listu.Vlevo je pamětní deska zasvěcena spisovatelům jednoty bratrské, kteří se narodili v Drahotuších: 1527- Václav Soin - kněz a knihtiskař,1539 - Matěj Sabin Podolský - Radní písař a jeho bratr Simon Podolský - zeměměřič a malíř. 1616-1624 zde působil Mikuláš Drabík - věrný druh Komenského.Vpravo je pamětní deska zasvěcena padlým u Zborova 1917. Dále se po pravé straně nachází firma Presbeton. Hranická ulice pokračuje až ke kruhovému objezdu k Hranicím. Je zde motorest Barborka, benzinová pumpa, autobazar a firma Elektrolumen.

Rybník

My za kostelem Husova sboru odbočíme vlevo na polní cestu k hrázi místního rybníka.

Půjdeme okolo místního kluziště. U rybníka jsou soukromé chatky a zahrady, je zde možnost rybaření a rekreace. Rybník se dá obejít, vrátit se zpět ke kostelu a za ním odbočit ulicí Zahradní směrem k náměstí. Odtud je možno odbočit vpravo do ulice Sokolské, která vede k místnímu fotbalovému hřišti. Za pěkného počasí doporučujeme od zadní části rybníka přejít za zahrádkami k lesíku a obejít ho po pěšině zleva.( lesík máme po pravé ruce).Vede okrajem pole s krásným výhledem na Hranice, Drahotuše i hrad Helfštýn.

Vracíme se ulicí V poli na ulici Zahradní. Pokračujeme mírně vpravo a přecházíme na ulici Nádražní, která zde mírně stoupá.

Vlevo je Hasičská zbojnice a pak už se ulice stáčí k trati a nádraží ČD.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019