logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Drahotuše

Je zde mateřská škola se dvěmi odděleními s kapacitou 50 dětí a Základní škola, ve které se děti učí v devíti ročnících.
V obci se nachází lékař pro dospělé, pro děti i zubní lékař, pošta a knihovna.
Z infrastruktury je zde vybudován vodovod a plynovod, v roce 2008 se dokončovala výstavba splaškové kanalizace.
V současné době se v obci výrazně rozvíjí výstavba rodinných domů. Je zde klidné rodinné bydlení na venkově a přitom v těsné blízkosti města.
Dopravní dostupnost je výborná. V obci železniční stanice, projíždí a zastavuje tady několik příměstských autobusových linek, Drahotuše jsou zahrnuty do systému MHD (místní hromadná doprava) v Hranicích.

Osadní výbor

předsedkyně: Bc. Vlasta Zapatová

členové: Ladislav Koutný 
               Petr Podařil
               Jitka Krejčiříková
               Ing. Petra Birnbaumová
               Ing. Libor Černý
               Lenka Bernkopfová
           

 

Drahotuše na fotografiích

více... | Publikováno 3.8.2017

Pěší procházka Drahotušemi

Přímo v Drahotuších lze shlédnout ledacos zajímavého při malé vycházce pěšky za pamětihodnostmi i současností této nyní místní částí Hranic. Navržená trasa tvoří okruh, který začíná a končí na nádraží ČD (trať 270).

více... | Publikováno 3.8.2017

Historie Drahotuš

Na zeměpanské založení městečka Drahotuše upamatovává erb, který nese půl rozkřídlené moravské orlice. Tento znak jim udělil ještě coby moravský markrabí Přemysl, budoucí český král Přemysl Otakar II.

více... | Publikováno 3.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021