logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Předpokládané zakázky 2017

Publikováno 4.7.2017


Předpokládané zakázky - 2017

Zde naleznete přehled nejdůležitějších očekávaných veřejných zakázek. Přehled vychází  ze schváleného rozpočtu města   a podaných žádostí o dotace. Tato výběrová řízení nemusí být  vypsána, například kvůli nepřidělení dotace a ani zde není obsažen úplný výčet všech zakázek městského úřadu. Aktuální zakázky naleznete v  rubrice Probíhající výběrová řízení.

Dešťová kanalizace ulice Kropáčova - Tesaříkova

Popis projektu – zahrnuje vybudování dešťové kanalizace v ulici Kropáčova a Tesaříkova v Hranicích. Projektová kancelář – PROJEKTY VODAM s.r.o.,  Hranice. Rozpočet projektu – 4,5 mil. vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 04/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – ukončen termín pro podání nabídek

Dešťová kanalizace – lokalita Pod křivým

Popis projektu – vybudování dešťové kanalizace v lokalitě Pod Křivým. Rozpočet projektu – 19,0 mil Kč vč. DPH. Projektová kancelář-  PROJEKTY VODAM s.r.o., Hranice.     Plánovaný termín započetí projektu – 04-05/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – ukončen termín pro podání nabídek.

ČOV Valšovice

Popis projektu – vybudování čistírny odpadních vod ve Valšovicích – místní část Hranic. Projektová kancelář: Hellstein spol.r.o., Kopřivnice-Vlčovice. Rozpočet projektu – 2,95 mil Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 05/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – ukončen termín pro podání nabídek.

ZŠ a MŠ Šromotovo – oprava umělého povrchu sportovního hřiště

Popis projektu – oprava stávajícího umělého povrchu. Rozpočet projektu – 1,2 mil Kč vč. DPH. .Plánovaný termín započetí projektu – 08/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04-05/2017. 

Rekonstrukce oplocení hřbitova a demolice márnice

Popis projektu – rekonstrukce stávajícího kamenného oplocení kolem starého hřbitova, demolice stávajícího a vybudování nového oplocení kolem urnového háje a demolice staré márnice. Rozpočet projektu – 17,5 mil. Kč vč. DPH. Projektová kancelář – MORAVIA CONSULT s.r.o. Olomouc. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení: probíhá. Plánovaný termín započetí projektu – 05/2017

ZŠ a MŠ Šromotovo – III. etapa rozvod vody a kanalizace

Popis projektu – rekonstrukce rozvodů v budově školy. Projektová kancelář: Radoslav Raclavský, Frýdek-Místek. Rozpočet projektu – 3,2 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 07-08/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04-05/2017. 

ZŠ a MŠ Drahotuše – oprava střechy 

Popis projektu – oprava střechy na budově školy. Rozpočet projektu  - 0,8 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 07-08/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení -  05/2017. 

ZŠ Drahotuše – polytechnické vzdělávání – akce podmíněna přidělením dotace

Popis projektu – rekonstrukce prostor stávající budovy. Projektová kancelář – kaviPRO, Ing. Petr Kavina, Hranice. Rozpočet projektu  - 6,1 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 09/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 07/2017.

ZŠ a MŠ Drahotuše – oprava kotelny MŠ

Popis projektu – oprava kotelny v budově MŠ. Projektová kancelář -  Oldřich Horák, Kokory. Rozpočet projektu  - 0,56 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 07-08/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 05/2017. 

ZUŠ Hranice – akce podmíněna získáním dotace

Popis projektu – výměna oken, zateplení fasády. Projektová kancelář -  Blažek-Ječmen studio, Olomouc. Rozpočet projektu  - 16,5 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 06-07/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 03/2017. 

MŠ Pohádka – zabezpečení vstupu do budovy

Popis projektu – vybudování vstupu do budovy MŠ. Rozpočet projektu – 1,25 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 08/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení na zhotovitele – 04-05/2017.   

Teplická ulice

Popis projektu – oprava stávající komunikace. Rozpočet projektu  - 3,2 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 07-08/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 05-06/2017.  

Tovačovského ulice

Popis projektu – oprava stávající komunikace. Rozpočet projektu  - 2,0 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 07-09/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 05-06/2017.  

Lokalita Pod Křivým – slepá část ulice Pod Bílým kamenem - PD

Popis projektu – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části komunikace. Rozpočet projektu  - 0,2 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 05/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 03-04/2017

Propustek I/47

Popis projektu – vybudování propustku. Projektová kancelář -  Projektil s. r. o., Hranice. Rozpočet projektu  - 4,0 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 09-10/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 07/2017.  

Rekonstrukce vlakového nádraží – dopravní terminál - studie

Popis projektu – studie proveditelnosti, finanční analýza. Rozpočet projektu  - 1,0 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 08/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 06/2017.  

Cyklostezka Slavíč II. etapa – projektová dokumentace

Popis projektu – zpracování projektové dokumentace – DUR, DSP, RPD. Rozpočet projektu  - 0,5 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 06/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04/2017

Regenerace panelového sídliště Nová II. etapa – podmíněno získáním dotace

Popis projektu – oprava komunikace, chodníků, budování nových chodníků, dětského hřiště, osazení mobiliáře atd. Rozpočet projektu  - 16 mil. Kč vč. DPH.      Plánovaný termín započetí projektu – 07/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 03/2017

 Vybudování dětského hřiště Vrchlického

Popis projektu – vybudování dětského hřiště. Rozpočet projektu  - 0,25 mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 07/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04/2017.  

Zimní stadion

Popis projektu – studie proveditelnosti, finanční analýza. Rozpočet projektu  - 1,5  mil. Kč vč. DPH. Plánovaný termín započetí projektu – 07/2017. Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 05/2017.

Výsledky uskutečněných výběrových řízení naleznete  v rubrice Výsledky veřejných zakázek.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021