logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Předpokládané zakázky - 2018

Publikováno 7.2.2018

Hlavní investiční záměry města Hranic pro rok 2018. Veškeré schválené investice naleznete v rozpočtu města.

Předpokládané zakázky - 2018

Hlavní investiční záměry města Hranic pro rok 2018.  Veškeré schválené investice naleznete v rozpočtu města.

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1. etapa 2 část

(realizace podmíněna získáním dotace)

Akce zahrnuje vybudování nebo opravy parkovacích stání, chodníků,  veřejného osvětlení, dětského hřiště, osazení nového mobiliáře, výsadbu   zeleně.
Projektová kancelář – Projektil s.r.o. Hranice.
Rozpočet projektu – 16.500.000 Kč  
Plánovaný termín započetí projektu – 03-05/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 05-08/2018

Dešťová kanalizace – lokalita Pod křivým a ulice Kropáčova

(akce byla zahájena v roce 2017, bude ukončena 06/2018)

Popis projektu – vybudování dešťové kanalizace v lokalitě Pod Křivým a v ulici Kropáčova v Hranicích.
Rozpočet projektu – 19.000.000 Kč
Projektová kancelář-  PROJEKTY VODAM s.r.o., Hranice
Termín započetí projektu – 04-05/2017
Zhotovitel: OHL ŽS a.s. Brno

Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa

(realizace akce podmíněna získáním dotace)

Popis projektu – vybudování cyklostezky, gabionových zdí, chodníku pro pěší, terénní  úpravy, výsadba zeleně.
Projektová kancelář: Ing. arch. Tomáš Kočnar, Hranice
Rozpočet projektu – 26.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 05/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 02/2018

Kropáčova ulice – oprava povrchu

Rozpočet projektu – 1.500.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 04-05/2018
Zhotovitel: OHL ŽS s.r.o. Brno

Rekonstrukce oplocení hřbitova a demolice márnice

Popis projektu – rekonstrukce stávajícího kamenného oplocení kolem starého hřbitova, demolice stávajícího a vybudování nového oplocení kolem urnového háje a demolice staré márnice.
Rozpočet projektu – 12.500.000 Kč
Projektová kancelář – MORAVIA CONSULT s.r.o. Olomouc
Termín započetí projektu – 07/2017, ukončení 10/2018
Zhotovitel: STAVBY BALLER s.r.o. , Spálov

Rekonstrukce chodníků – ČS. Armády, Sklený kopec, Hřbitovní

(realizace podmíněna získáním dotace)

Popis projektu – rekonstrukce stávajících chodníků, autobusových zastávek a vybudování přechodových míst
Projektová kancelář: NELL projekt s.r.o., Zlín
Rozpočet projektu – 9.087.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 05-06/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 02/2018

Rekonstrukce knihovny

Popis projektu – rekonstrukce interiéru knihovny – drobné stavební úpravy + vybavení.
Projektová kancelář – Ing. arch. Kratochvíla, Hranice
Rozpočet projektu  - 2.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 07-08/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení -  03-04/2018

Ubytovna Jaslo

Popis projektu – rekonstrukce prostor stávající budovy, stavební úpravy.
Projektová kancelář – USCHEMER s.r.o. Šumperk
Rozpočet projektu  - 23.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 06-08/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 02/2018

Rybník Kuchyňka – odstranění havarijního stavu

Popis projektu – akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci, spočívající v opravě kanalizace propojující dva rybníky.
Rozpočet projektu  - 2.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 03-05/2018 – na zpracovatelem PD
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 05/2018, zpracování PD

Okružní křižovatka I/47 Slavíč – projektová dokumentace

Popis projektu – zpracování projektové dokumentace.
Projektová kancelář -  Dopravoprojekt a.s. Ostrava
Rozpočet projektu  - 1.400.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 06/2016

Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání

Popis projektu – vybudování nových kontejnerových stání, ve dvou lokalitách nových podzemních kontejnerů a nákup popelnic na biologicky rozložitelný odpad.
Rozpočet projektu – 6.700.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 08-09/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení na zhotovitele – 05-06/2018

MŠ Míček – dětské hřiště

Popis projektu – vybudování dětského hřiště u mateřské školy.
Rozpočet projektu  - 650.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 07-09/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 03-05/2018

Tovačovského ulice a Teplická

Popis projektu – oprava stávající komunikace.
Projektová kancelář: Dopraplán s.r.o. Ostrava
Rozpočet projektu  - 2.900.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 04/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – ukončeno VŘ
Výherce: STRABAG a.s.

ZŠ Drahotuše – rekonstrukce střechy

Popis projektu – rekonstrukce střechy na budově školy.
Projektová kancelář: KaviPRO, Ing. Petr Kavina, Hranice
Rozpočet projektu  - 3.900.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 06-07/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 02-03/2018

Propustek I/47

Popis projektu – vybudování propustku.
Projektová kancelář -  Projektil s. r. o., Hranice
Rozpočet projektu  - 4.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 09-10/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 06-07/2018

Cyklostezka Slavíč II. etapa – projektová dokumentace

Popis projektu – zpracování projektové dokumentace – DUR, DSP, RPD
Rozpočet projektu  - 500.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 08/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 06/2018

Regenerace panelového sídliště Nová II. etapa

(podmíněno získáním dotace)

Popis projektu – oprava komunikace, chodníků, budování nových chodníků, dětského hřiště, osazení mobiliáře atd.
Projektová kancelář: NELL Projekt s.r.o, Zlín
Rozpočet projektu  - 16.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 09/2017
Zhotovitel: COLAS CCZ a.s. Praha

ZŠ Drahotuše – oprava vydláždění šaten

Popis projektu – oprava podlah šaten.
Rozpočet projektu  - 1.500.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 07-08/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04-05/2018

Vzduchotechnika kuchyně Domova seniorů

Popis projektu – vybudování vzduchotechniky, oprava rozvodů NN, vody a kanalizace v kuchyňském provozu.
Projektová kancelář: Klimatis s.r.o. Zlín
Rozpočet projektu  - 3.197.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 03-04/2019
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 07-10/2018

Rekonstrukce prostor č.p. 56 pro ZŠ Drahotuše - polytechnické vzdělávání

akce je podmíněna získáním dotace

Popis projektu – rekonstrukce prostor pro vznik učeben základní školy.
Projektová kancelář: KaviPRO, Ing. Petr Kavina, Hranice
Rozpočet projektu  - 6.844.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 07-09/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 04-05/2018

ČD parkoviště

Popis projektu – demolice stávající budovy a vybudování zpevněných ploch.
Projektová kancelář: DESKRIPTO s.r.o. Praha
Rozpočet projektu  - 3.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 08-10/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 06-07/2018

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa – projektová dokumentace

Popis projektu – zpracování projektové dokumentace
Projektová kancelář: Dopravní projektování s.r.o. Olomouc
Rozpočet projektu  - 698.800 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 2016
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – ukončeno VŘ

Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa - kácení

Popis projektu – kácení stromů a keřů
Projektová kancelář: Ing. arch. Tomáš Kočnar, Hranice
Rozpočet projektu  - 800.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 02/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 01/2018

Tělocvična ZŠ Drahotuše – projektová dokumentace

Popis projektu – zpracování projektové dokumentace.
Rozpočet projektu: 800.000,-  Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 03-04/2018
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení – 12/2017

Lokalita Pod Křivým – rekonstrukce ulic Havlíčkova a Pod Křivým – projektová dokumentace

Projektová kancelář: NELL Projekt s.r.o.  Zlín
Rozpočet projektu  - 944.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu – 04/2016

Severovýchodní obchvat Hranic - PD

Zpracování PD pro územní rozhodnutí včetně průzkumů a inženýrské činnosti. 
Finanční rozpočet projektu:   10 571 651 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 9-10/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení:    5-6/2018

Územní studie za Čaputovým dvorem

Finanční rozpočet projektu:   500 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 4/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení: 4/2018

Studie Kropáčova ulice

Popis projektu: studie veřejného prostranství.
Projektová kancelář: Ing. arch. Tomáš Kočnar
Finanční rozpočet projektu:   300 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 3/2018

Úprava návsi v obci Středolesí - PD

Popis projektu: projekt na úpravu veřejného prostranství   
Finanční rozpočet projektu:   100 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 4/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení: 4/2018

Úprava návsi v obci Uhřínov - PD

Popis projektu: projekt na úpravu veřejného prostranství.
Finanční rozpočet projektu:   100 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 4/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení: 4/2018

Dopravní generel

Popis projektu: dopravní generel měst Hranice.               
Finanční rozpočet projektu: 1 263 700 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 9/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení: 9/2018

Parkovací dům Billa

Popis projektu: Předmětem je zpracování studie proveditelnosti pro variantní řešení patrového parkoviště.
Finanční rozpočet projektu:   550 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 7-8/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení: 5/2018

Zimní stadion

Popis projektu:  Finanční prostředky jsou vyhrazeny na zpracování projektové dokumentace
Finanční rozpočet projektu:   1 500 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 7/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení: 5/2018

Veřejná prostranství u škol

Popis projektu:  studie veřejného prostranství
Finanční rozpočet projektu:   527 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 5/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení: 5/2018

Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál

Popis projektu: Dopravní terminál zahrnuje přemístění autobusového nádraží k vlakovému nádraží. Předpokládá se zajištění průzkumů a dokumentace pro územní rozhodnutí.
Finanční rozpočet projektu:   1 000 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: v závislosti na jednání se SŽDC, s.o.  a Českými drahami, a.s.
Předpokládaný termín výběrového řízení: v závislosti na jednání se SŽDC, s.o. a Českými drahami, a.s.

ZŠ 1. Máje: Oprava podlahy ve třídě v přízemí – I. stupeň

Popis projektu - oprava podlahy ve třídě – prostupující vlhkost.
Finanční rozpočte projektu: 150 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 07-08/2018
Plánovaný termín výběrového řízení: 02-04/2018

ZŠ 1. Máje: Rozvody vody v budově I. a II. stupně

Popis projektu: projektová dokumentace na rozvody vody v budově I. a II. stupně.
Finanční rozpočet projektu: 100 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 11/2018
Plánovaný termín výběrového řízení: 02-04/2018

DDM Hranice: Výměna linolea

Popis projektu - výměna zastaralého linolea na chodbách DDM Hranice.
Finanční rozpočet projektu: 150 000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 07-08/2018
Plánovaný termín výběrového řízení: 02-04/2018

Hranice - oprava chodníku v ulici Teplická na p.č. 2459/1 v k.ú. Hranice“

Popis projektu - jedná se o celkovou opravu stávajícího a vybudování části nového chodníku pro pěší, včetně opravy konstrukčních vrstev.
Projektovou kancelář:  Projektil s.r.o. Hranice
Finanční rozpočet projektu: 1.200.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 07 - 08/2018
Předpokládaný termín výběrového řízení: 03 - 04/2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021