logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní opatření o stavební uzávěře

Publikováno 15.10.2019

Rada města Hranic, příslušná podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydala na svém zasedání dne 3. 12. 2019 usnesením č. 819/2019- RM 27, územní opatření o stavební uzávěře, formou opatření obecné povahy č.j. ORM/38777/19-8. Účinnost tohoto územního opatření je od 21.12.2019.

Opatření obecné povahy č. j. ORM/38777/19-8, kterým se Územní opatření o stavební uzávěře vydává, obsahuje – Textovou část a grafickou přílohu.

Do vydaného opatření obecné povahy a jeho odůvodnění, může každý, dle ust. § 173 odst. 1 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal (Rady města Hranic a to na odboru rozvoje města Městského úřadu Hranice).

 

Přílohy ke stažení

OOP - Územní opatření o stavební uzávěře (228,27 KB)

OOP grafická příloha 1_5000 (19 728,74 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020