logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice - úplné znění po vydání změn 2,3,1,4 a 6

Publikováno 6.5.2020

Územní plán Hranic byl vydán usnesením č. 270/2016 – ZM 13 ze dne 28. 4. 2016, opatření obecné povahy pod č. j. OSUZPD/5666/16 (účinnost 18. 5. 2016), Změna č. 2 usnesením č. 50/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018, opatření obecné povahy č. j. ORM/11489/19 (účinnost 2. 4.2019). Změna č. 3 byla vydána usnesením č. 205/2019 – ZM 9 ze dne 17.10.2019, opatřením obecné povahy č.j. ORM/38227/19-20 (účinnost 28.11.2019). Změna č.1 byla vydána usnesením č. 306/2020 – ZM 14 ze dne 23.4.2020, opatřením obecné povahy č.j. ORM/19686/19-1-23 (účinnost 21.5.2020). Změna č. 4 byla vydána usnesením č. 587/2021-ZM 26 ze dne 21.10.2021, opatřením obecné povahy č.j. ORM/17073/21-30 (účinnost 19.3.2022) . Změna č. 6 byla vydána usnesením č. 588/2021-ZM 26 ze dne 21.10.2021, opatřením obecné povahy č.j: ORM/19136/21-19 (účinnost 19.3.2022 )

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci pod č. j. 63 A 1/2022-98 ze dne 31.5.2022, byl zrušen územní plán města Hranice v jeho textové i grafické části v rozsahu vymezujícím plochu P115 na pozemku parc. č. 1797/1 v k. ú. Drahotuše, obec Hranice, a to ke dni 11.10.2021.

Územní plán Hranic v mapové aplikaci (má pouze informativní charakter.)

Aplikace umožňuje po kliknutí do mapy zobrazit příslušný regulativ plochy a následně i jeho text – podmínky pro využití. Zkratka regulativu je zobrazena v pravé horní části mapového okna.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies