logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie

Územní studie Krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Návrh územní studie Krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice - 1. etapa - doplňující průzkumy a rozbory. S přílohami - podklady pro jednotlivé obce

více... | Publikováno 31.8.2018

Územní studie, Hranice - Severovýchodní obchvat

Do Územní studie "Hranice – Severovýchodní obchvat" je možné nahlížet na úřadu územního plánování, MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc

více... | Publikováno 7.6.2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018