logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie ke konzultacím (návrhy)

Územní studie Hranice-Velká, Záhumení U Kříže

Do územní studie je možné nahlížet na MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

více... | Publikováno 8.12.2020

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021