logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie ke konzultacím (návrhy)

Územní studie Krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Návrh územní studie Krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice - 1. etapa - doplňující průzkumy a rozbory. S přílohami - podklady pro jednotlivé obce

více... | Publikováno 31.8.2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019