logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 23. března 2017

Publikováno 30.11.2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

Přílohy ke stažení

01 - program zastupitelstva (175,15 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (183,65 KB)

04 - výkup části parcely (659,05 KB)

05 - uplatnění předkupního práva (508,76 KB)

06 - odpis pohledávek - zemřelí, byty a prostory k podnikání (459,07 KB)

07 - prominutí poplatků z prodlení a úroků (223,48 KB)

08 - rozpočtová opatření (182,31 KB)

09 - granty a příspěvky 2017 (474,16 KB)

09 - Příloha č. 1 - granty kultura 2017 (20,67 KB)

09 - Příloha č. 2 - příspěvky kultura 2017 (13,56 KB)

09 - Příloha č. 3 - granty zahraniční spolupráce 2017 (14,16 KB)

09 - Příloha č. 4 - granty tělovýchovy 2017 (27,87 KB)

09 - Příloha č. 5 - příspěvky tělovýchova dospělí 2017 (16,96 KB)

09 - Příloha č. 6 - příspěvky tělovýchova mládeže 2017 (20,80 KB)

09 - Příloha č. 7 - granty vzdělávání 2017 (260,88 KB)

09 - Příloha č. 8 - granty sociálně zdravotní 2017 (274,26 KB)

09 - Příloha č. 9 - příspěvky sociálně zdravotní 2017 (255,40 KB)

10 - Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb (236,49 KB)

10 - Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb - příloha - tabulka (130,30 KB)

11 - vyhodnocení Akčního plánu za rok 2016 a návrh pro rok 2017 (182,30 KB)

11 - 01 - AP 2016_Prioritní osa 1_Akční plán Životní prostředí (25,18 KB)

11 - 02 - AP 2016_Prioritní osa 2_Akční plán Cestovní ruch (326,48 KB)

11 - 03 - AP 2016_Prioritní osa 2_Akční plán Školství (17,66 KB)

11 - 04 - AP 2016_Prioritní osa 2_Akční plán Zaměstnanost (20,16 KB)

11 - 05 - AP 2016_Prioritni osa 3_Akční plán Doprava (30,30 KB)

11 - 06 - AP 2016_Prioritni osa 3_Akční plán Kultura (18,91 KB)

11 - 07 - AP 2016_Prioritni osa 3_Akční plán Sport (17,91 KB)

11 - 08 - AP 2016_Prioritni osa 3_Akční plán Urbanizace (19,56 KB)

11 - 09 - AP 2016_Prioritni osa 4_Akční plán Bezpečné a přívětivé sociální prostředí (20,76 KB)

11 - 10 - AP 2017_Prioritní osa 1_ŽP (21,59 KB)

11 - 11 - AP 2017_Prioritní osa 2_Cestovní ruch (15,09 KB)

11 - 12 - AP 2017_Prioritní osa 2_Školství (15,45 KB)

11 - 13 - AP 2017_Prioritní osa 2_Zaměstnanost (16,67 KB)

11 - 14 - AP 2017_Prioritní osa 3_Doprava (22,54 KB)

11 - 15 - AP 2017_Prioritní osa 3_Kultura (14,80 KB)

11 - 16 - AP 2017_Prioritní osa 3_Sport (14,17 KB)

11 - 17 - AP 2017_Prioritní osa 3_Urbanizace (21,13 KB)

11 - 18 - AP 2017_Prioritní osa 4_Bezpečné a přívětivé sociální prostředí (18,13 KB)

12 - zadání změny č. 1 Územního plánu Hranic (534,47 KB)

12 - příloha - Návrh Územní studie Severovýchodní obchvat (1 521,27 KB)

13 - OZV o školských obvodech spádových ZŠ a MŠ (364,58 KB)

14 - První společný krok - studie k využití přírodních atraktivit na Hranicku a v Glucholazech (Pl) (292,83 KB)

15 - podání žádosti o dotaci - výsadba zeleně (180,79 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies