logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 24. února 2022

Publikováno 16.2.2022

První letošní jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 24. února od 16. hodin, po delší době opět na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. za dodržování všech platných protiepidemických opatření. Jednání zastupitelstva je veřejné .

Přílohy ke stažení

pozvánka únor 2022 (248,34 KB)

01 - zahájení (234,81 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (394,24 KB)

04 - rozpočtová opatření (251,75 KB)

05 - změna rozpočtu (253,43 KB)

5 - změna rozpočtu příloha 1 - Sumarizace investičních akcí 2022 (24,99 KB)

5 - změna rozpočtu příloha 2 - Sumarizace převodů 2022 (31,51 KB)

5 - změna rozpočtu příloha 3 - Změna rozpočtu (30,28 KB)

06 - smlouvy o poskytnutí dotace (1 476,27 KB)

07 - dotace - granty a příspěvky (778,80 KB)

07 - dotace - granty a příspěvky - Příloha č. 1 - Tabulka granty kultura 2022 (18,22 KB)

07 - dotace - granty a příspěvky - Příloha č. 2 - Tabulka kultura činnost 2022 (14,45 KB)

07 - dotace - granty a příspěvky -Příloha č. 3 - Tabulka granty zahr.spol. 2022 (11,87 KB)

07 - dotace - granty a příspěvky -Příloha č. 4 - Tabulka granty vzdělávání 2022 (16,38 KB)

07 - dotace - granty a příspěvky -Příloha č. 5 - Tabulka sport činnost mládež 2022 (18,00 KB)

07 - dotace - granty a příspěvky -Příloha č. 6 - Tabulka sport činnost dospělí 2022 (16,57 KB)

07 - dotace - granty a příspěvky -Příloha č. 7 - Tabulka granty památková péče 2022 (12,50 KB)

08 - granty na podporu investic (638,97 KB)

08 - granty na podporu investic - příloha 1 (12,16 KB)

09 - příspěvky a granty sociálně zdravotní (736,42 KB)

09 - příspěvky a granty sociálně zdravotní Příloha č. 1 - Příspěvky 2022 (405,39 KB)

09 - příspěvky a granty sociálně zdravotní Příloha č. 2 - Granty 2022 (224,18 KB)

10 - návratná finanční výpomoc (548,91 KB)

11 - žádost o dotaci - světelné signalizační zařízení (251,74 KB)

12 - žádost o dotaci - chodník Galašova (252,30 KB)

13 - Ekoltes - žádost o prodloužení temrínu (1 721,86 KB)

14 - odmítnutí návrhu na změnu regulačního plánu (247,24 KB)

15 - studie Sportovní areál Žáčkova (547,21 KB)

15 - studie Sportovní areál Žáčkova – příloha situace, náhled (2 064,42 KB)

16 - dodatek ke smlouvě MHD (736,46 KB)

17 - zástavní smlouva (344,50 KB)

18 - prodej části pozemku (789,09 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies