logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města červen 2022

Publikováno 23.6.2022

Červnové jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 30. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Přílohy ke stažení

Program zastupitelstva (263,31 KB)

01 - zahájení (234,97 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (316,39 KB)

04 - návrh na změnu územního plánu (2 350,76 KB)

05 - návrh na změnu územního plánu (272,12 KB)

06 - závěrečný účet města (4 547,62 KB)

07 - účetní závěrka města (284,70 KB)

07 - účetní závěrka města - Příloha č. 1 Rozvaha (111,07 KB)

07 - účetní závěrka města Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty (106,09 KB)

07 - účetní závěrka města Příloha č. 3 Příloha k účetní závěrce (139,49 KB)

07 - účetní závěrka města Příloha č. 4 Zpráva o přezkoumání za rok 2021 (4 560,55 KB)

07 - účetní závěrka města Příloha č. 5 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (195,99 KB)

07 - účetní závěrka města Příloha č. 6 Fin 2-12 (225,57 KB)

08 - rozpočtová opatření (266,01 KB)

09 - neinvestiční dotace ELIM (3 409,12 KB)

10 - neinvestiční dotace Charita (2 522,45 KB)

11 - žádost o dotaci - Olomouc (784,27 KB)

12 - finanční dar - Babybox (733,17 KB)

13 - žádost o dotaci ekologická zahrada Drahotuše (252,36 KB)

14 - dotace - Program regenerace MPZ (1 266,43 KB)

15 - smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace (414,79 KB)

16 - nákup klavíru (386,47 KB)

17 - rámcová smlouva Ekoltes Hranice (1 521,27 KB)

17 - rámcová smlouva EKoltes Příloha č. 2 SOD MŠ Sluníčko (7 090,22 KB)

17 - rámcová smlouva Ekoltes - Příloha č. 3 SOD Parkoviště Bezručova (1 157,00 KB)

17 - rámcová smlouva Ekoltes - Příloha č. 4 - zdůvodnění navýšení (19,49 KB)

18 - nájemní smlouva Synagoga (626,91 KB)

19 - cyklostezka Slavíč - majetkoprávní vztahy (903,60 KB)

20 - žádost o úpravu smlouvy (827,36 KB)

21 - prodej části pozemku (540,28 KB)

22 - prodej části pozemku (1 903,73 KB)

23 - prodej pozemku (595,11 KB)

24 - prodej pozemku (620,54 KB)

25 - prodej pozemku (1 424,06 KB)

26 - prodej spoluvlastnických podílů (262,20 KB)

26 - prodej spoluvlastnických podílů - příloha (4 252,44 KB)

27 - výkup části pozemku (550,29 KB)

28 - výkup části pozemku (962,47 KB)

29 - výkup části pozemků (1 885,86 KB)

30 - výkup podílu na pozemku (753,25 KB)

31 - výkup pozemků (2 908,76 KB)

31 - výkup pozemků - příloha návrh smlouvy (1 331,40 KB)

32 - záměr prodeje části pozemku (514,96 KB)

33 - záměr prodat část pozemku (852,05 KB)

34 - záměr prodat část pozemku (934,34 KB)

35 - záměr prodat část pozemku (525,45 KB)

36 - záměr prodat část pozemku (591,66 KB)

37 - předkupní právo (704,76 KB)

38 - OZV o nočním klidu (1 025,64 KB)

40 - kontrolní výbor - záznam z kontroly (314,44 KB)

41 - infocentrum Teplice nad Bečvou (254,47 KB)

43 - změna stanov společnosti Ekoltes (248,41 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies