logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 25. března 2021

Publikováno 18.3.2021

Zastupitelstvo města Hranic se konalo 25. března 2021 od 16 hodin výjimečně v tělocvičně ZŠ a MŠ Šromotovo, vstup z ulice Purgešova 177, dvorním traktem. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Přílohy ke stažení

Pozvánka ZM_22 (258,78 KB)

01 - zahájení (235,49 KB)

02 - kontrola plnění usesení (265,01 KB)

04 - projednání kvalifikovaného požadavku (418,86 KB)

05 - prodej bytové jednotky (259,21 KB)

06 - rozpočtová opatření (250,49 KB)

07 - Dotace na činnost (816,05 KB)

07 - Dotace na činnost -Příloha č. 1 - tělovýchova dospělí (16,39 KB)

07 - Dotace na činnost - Příloha č. 2 - tělovýchova mládež (16,60 KB)

07 - Dotace na činnost - Příloha č. 3 - kultura (14,38 KB)

08 - příspěvky v sociálně-zdravotní oblasti (730,28 KB)

08 - příspěvky v sociálně-zdravotní oblasti příloha 1 (331,20 KB)

09 - žádost o příspěvek - hasiči (749,24 KB)

10 - smlouvy o poskytnutí dotace (1 404,80 KB)

11 - podání žádosti o dotace - Program regenerace (269,60 KB)

12 - investiční příspěvek na cyklostezku Bečva (1 141,60 KB)

12 - investiční příspěvek na cyklostezku Bečva - příloha 3 (18,44 KB)

13 - investiční příspěvek společnosti Ekoltes Hranice a.s. (480,40 KB)

14 - zelená střecha autobusové nádraží (796,12 KB)

15 - Sportovní centrum Naparia (245,26 KB)

16 - Plán udržitelné městské mobility (461,92 KB)

18 - Smluvní zajištění akce Bečva (326,87 KB)

18 - Smluvní zajištění akce Bečva - příloha 2 (822,43 KB)

18 - Smluvní zajištění akce Bečva - příloha 3 (1 381,11 KB)

19 - místní komunikace Komenského (1 019,38 KB)

20 - Hradební okruh - majetkoprávní vztahy (1 386,92 KB)

21 - prominutí dluhu na nájemném nebytových prostor (555,51 KB)

22 - vyhodnocení akčního plánu a návrh nového (256,91 KB)

22 - vyhodnocení akčního plánu - příloha Zásobník projektů, Akční plány (118,61 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies