logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kontakty na MP

Kontakty

Služebna městské policie

581 828 101 a 581 828 106 nebo  156    
mp.hranice@mesto-hranice.cz

ředitel

Bc. Miroslav Mann 581 828 100, miroslav.mann@mesto-hranice.cz

zástupce ředitele

Hynek Pitrun  581 828 102, hynek.pitrun@mesto-hranice.cz

Sekretariát

Hana Stupárková 581 828 103, hana.stuparkova@mesto-hranice.cz

Územní odpovědnost

Každá lokalita má svého strážníka

Při řešení dlouhodobých záležitostí (např. odstavené vraky, zábory veřejného prostranství, poškozená a nefunkční veřejně prospěšná zařízení apod.) se obracejte na strážníka (velitele směny) odpovídajícího za stav veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách. Telefonní číslo uvedené u jednotlivých kontaktů je telefonním číslem na služebnu městské policie, kde Vám bude případně sděleno, kdy má daný strážník nejbližší směnu, pokud situace nebude potřebovat okamžitý zákrok. Případně můžete svoji žádost nebo dotaz zaslat uvedenému strážníkovi na email.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies