logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
• bezúhonnost
• spolehlivost
• věk a občanství
• tělesná způsobilost
• duševní způsobilost 

Dalšími požadavky pro přijetí k Městské policii Hranice jsou

  • účast ve výběrovém řízení, které se skládá z absolvování pohovoru uchazeče o zaměstnání s ředitelem městské policie a jeho  zástupcem, písemného testu a splnění fyzických a psychologických testů
  • doložení dosaženého vzdělání (úplné střední vzdělání nebo vyšší)
  • vstupní lékařská prohlídka zdravotního stavu uchazeče

Kompletní podmínky pro přijetí, včetně fyzických testů naleznete v příloze.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies