logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Asistenti prevence kriminality se osvědčují

Publikováno 23.10.2018

Čtyři hraničtí asistenti prevence kriminality se osvědčují jak v terénu, tak i v prezentaci na veřejnosti. Vysoce hodnoceni byli například na říjnovém krajském školení, kde i se svým mentorem vzorně reprezentovali městskou policii Hranice.

"Je znát, že jsou zapálení, jednají týmově a mají vynikající zázemí. V mnoha ohledech byli příkladem pro ostatní. Smekám tedy a chválím za výběr i jejich příkladné vedení" uvádí se v jejich hodnocení z tohoto školení.

Hraničtí asistenti prevence kriminality například vypomáhají na přechodech pro chodce, při kontrolách ubytoven pro sociálně slabší skupiny, kontrolách dětských hřišť, problémových lokalit či mí st, kde se vyskytují bezdomovci. 

V minulosti byli asistenti prevence kriminality vybráni z Úřadu práce na základě Dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Jejich mzdy byly z velké části (90%) hrazeny z Úřadu práce. Tyto dohody však skončily. S těmito zkušenými asistenty jsme chtěli pokračovat i nadále, proto jsme zažádali o dotaci na Ministerstva vnitra. Bylo potřebné zajistit prostředky na mzdy těchto asistentů prevence kriminality, výstroj a školení. Tříletý projekt potrvá až do konce roku 2020 a celkem vyjde na 2,4 milionu korun.Tento projekt je spolufinancován z Ministerstva vnitra České republiky v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018. Dotace činí 2,1 milionu korun, město se na projektu podílí zbylými 300 tisíci korun.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies